Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Nebelbrach Mechacha
Práce odevzdána: 22. 5. 2015 14:16
Seminář: Zázračné obilí - Ječmen
Přednášející: Aki san Marino

Zadání semináře

Přečtěte si Pověst o králi Ječmínkovi. Pojednejte ji jinak. Ne, nechci přepsaný či zkrácený text. Chtěla bych např.:

1)      Báseň v rozsahu nejméně 5 slok.

2)      Pěkně zpracovanou kramářskou píseň nejméně o 4 obrazech s kratičkým zápisem textu.

3)      Průvodce oblastí, ve které se děj odehrává, včetně doporučení kam se podívat a proč.

4)      Historické okénko, které mě uvede do časů, ve kterých se pověst odehrává.

5)      V pohádce se vyskytly sudičky. Víme o nic něco bližšího? (logicky vydedukujte, vymyslete)

6)      Jiné inteligentní zpracování.


Pokud nemáte možnost zpracovat Pověst o králi Ječmínkovi, vysvětlete 3 rčení uvedená v hodině.

Vypracování

Svatopluk když náhle zmizel,

na Moravu přišla svízel.

Kde jen vzíti panovníka?

„Zeman z Chropíně se hlásí,

stabilitu snad navrátí.

 

Nejlepší je z několika,

nezradí nás jeho píka.“

Šlechtici ho rádi měli,

strojil hostiny jim slavné.

Nad ženou svou rukou mávne,

 

když ho kárá: „Můj manželi,

lid poddaný tvou moc želí,

pod daněmi úpí, slábne.“

„Potřebuji peněz dosti,

nechť se mají dobře hosti,“

 

potom na ni ruku vztáhne.

Bylo to tak nenadálé.

Královna se v úprk dává.

Do ječmene ukryla se,

porodila v témže čase.

 

Roznesla se ihned zpráva –

byla z toho velká sláva –

narodil se Ječmínek král.

Starého však ihned oba

vypudila z kraje zloba.

 

Odehnal je, jak moh nejdál.

Potom se však přeci jen kál,

hledal ženu, hledal dítě,

ale marně. „Nejsi hoden

rodiny své,“ poustevník děl,

 

„lapil ses do vlastní sítě.

Ječmínek však přijde hbitě,

Moravě až nejhůř bude.“

Skonal král a jeho sémě

čeká stále smutná země.

 

O Ječmínku šumař hude,

utěšuje všechny chudé.

„Kdy již přijde?“ lid se táže.

„Copak ještě nejhorší čas

nenastal? Co čeká dál nás?

 

Pověst ústí do blamáže.