Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 25. 5. 2015 00:15
Předmět: Kryptologie, 5. A
Termín: 5. termín

Zadání domácího úkolu

Báseň vyjadřující radost či starost nad dalším studiem. Ovšem nebude to jen tak jednoduché. Nejméně 3 sloky o 4 verších, a nejdůležitější je akrostich. Pro ty, kteří nevědí, co se po nich chce – napište báseň tak, aby první (či poslední) hláska, slabika nebo slovo verše poskytovalo nějakou informaci (kterou bych rozhodně měla vědět).

Vypracování

Dobrý den, madam,

zde poslední z mých krypto-omluv... obávám se, že až příliš výmluvná.

S pozdravem
H. Centaurix

 

Mou radostí jsou úkoly,
A strastí též, když vrcholí
Lítý s časem boj a řež
O pohár – kéž náš je, kéž!

Čím dál větší únava
Auru mou si podává:
Síla ducha valem slábne
U představy práce kvapné.

Ideály svár svůj vedou
Shodnout už se nedovedou:
I když pod vším tlakem úpí,
Lnou k úkolům, ač se kupí.