Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 31. 5. 2015 02:47
Seminář: Zázračné obilí - Ječmen
Přednášející: Aki san Marino

Zadání semináře

Přečtěte si Pověst o králi Ječmínkovi. Pojednejte ji jinak. Ne, nechci přepsaný či zkrácený text. Chtěla bych např.:

1)      Báseň v rozsahu nejméně 5 slok.

2)      Pěkně zpracovanou kramářskou píseň nejméně o 4 obrazech s kratičkým zápisem textu.

3)      Průvodce oblastí, ve které se děj odehrává, včetně doporučení kam se podívat a proč.

4)      Historické okénko, které mě uvede do časů, ve kterých se pověst odehrává.

5)      V pohádce se vyskytly sudičky. Víme o nic něco bližšího? (logicky vydedukujte, vymyslete)

6)      Jiné inteligentní zpracování.


Pokud nemáte možnost zpracovat Pověst o králi Ječmínkovi, vysvětlete 3 rčení uvedená v hodině.

Vypracování

Dobrý den,

pokusila jsem se o první možnost zadání, jakkoli jsou mé verše víc než jen trochu kostrbaté.
Nakonec v ní ovšem zazní odpovědi (vyznačeny tučně) na obě otázky ze závěru hodiny.

Děkuji za zajímavý výkladi i motivaci k tomu, abych po čase znovu zalistovala Jiráskovými Starými pověstmi českými.

S pozdravem
H. Centaurix

 

Na hradě Chropyně dobrý pán žil,
jako král změnil se během pár chvil.
V bujarých zábavách trávil svůj čas,
o zemi nedbal, jen daně chtěl vráz.

Když paní za lidi prosila zas,
hrozně se rozzuřil, vzteklý jak ďas:
Z hradu ji vyhnal, pak poslal i stráž,
by za své přímluvy platila dráž.

U cesty vlnil se ječmene lán,
v zlatavém obilí úkryt jí dán:
k večeru s děťátkem našel ji lid,
v synkově jménu má pole vždy znít.

Avšak král nedopřál paní své klid,
rozkázal oba dva z malé vsi vzít:
na tajné místo je převézti dal,
aby je, vězněné, krušil zlý žal.

Po čase k sobě je zavolal král,
marně však svou ženu uzřít si přál.
Tajemně zmizeli, neznámo kam,
ač každý hledal je, ba i král sám.

Nakonec když zajel v hluboký hvozd:
"To trest je určený za tvou zpupnost!
Spásu dá Moravě, tys zkázou byl,
pokání konej ze všech svých sil."

Tak pravil poustevník. Dodnes jde zvěst:
Ječmínek naživu – ve skrytu – jest.
V budoucnu vytáhne do boje se zlem,
až bude v úzkých moravská zem.

Neviděn, vidí vše, úlevu dá,
Modrý plášť kouzelný na sobě má.
Že získal z ječmene zrod, jméno své,
Sladovník dobrý jej patronem zve.