Soutěže 1103
Výuka 939
Semináře 354
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 19. 9. 2015 10:06
Předmět: Kouzelnická literatura, 1. A
Termín: 1. termín

Zadání domácího úkolu

No a jako mimořádný úkol bych po Vás chtěl velmi netradiční věc. Jak jsem mluvil o oněch záhadných deskách, které se našly ve Stonehenge, tak po Vás chci, abyste se zamysleli a napsali, co na nich mohlo stát.

Kdo nechce jako mimořádný úkol psát, může dané desky nakreslit.

Text minimálně na 3 palce!

Vypracování

Hezký den, pane,

pokud dovolíte malé rýpnutí hned na začátku, opravdu byste mi tento úkol omluvil, jak říkáte v úvodních informacích? ;)

Přesto prosím přijmetě moji omluvu, že úkol posílám až o termínovém víkendu, jakkoli je teprve první termín.

S pozdravem
H. Centaurix

 

Stonehengské desky

Jak jste uvedl ve svém výkladu, písmo na těchto deskách se dosud nepodařilo rozluštit, takže Stonehegnské desky můžeme směle zařadit po bok ke slavnému Disku z Faistu nebo (mnohem pozdějšímu) Voynichovu rukopisu – neznáme písmo ani jazyk těchto památek, a tak se o jejich obsahu i účelů můžeme směle (a někdy i vesele – když kouknete na Disk, můžete na něm najít vcelku věrně vyobrazeného Barta... nebo alespoň pankáče) dohadovat.

Časově Stonehenge řadíme do eneolitu, pozdní doby kamenné (tedy dřív, než pravděpodobně přišli Keltové, zato však víceméně současně s nástupem starověku – a s ním i písemných památek – v Mezopotámii a Egyptě).

Někteří maghistorikové se domnívají, že Desky pocházejí ze stejného období jako druhý, nejznámější kruh menhirů, na nichž byly položeny vodorovně další megalitické desky, tvořící původně prakticky souvislou linii (polovina 3. tisíciletí př. n. l., tj. pořád o pět století starši než akkadský Epos o Gilgamešovi).

Text na deskách je psán víceméně ve tvaru trilitonu, architektonického prvku z vnitřního kruhu či spíš podkovy Stonehenge (dva svislé kameny, na nich vodorovně položen další) – nejdříve se vine po levé straně vzhůru, nahoře mění směr na vodorovný a nakonec se láme a po pravé straně zase míří dolů. Takovýchto pásů můžeme na Stonegenských deskách napočítat pět... stejně jako zmíněných trilitonů). Uprostřed desky je pak vytesáno slunce.

Jedna z oblíbených teorií tedy říká, že Stonehengské desky byly stejně jako celá stavba zasvěceny nějakému Slunečnímu bohu a text na nich lze interpretovat jako oslavný hymnus, prosbu o přízeň, ochranu – můžeme se také dívat na vůbec první zapsané kouzlo! (Symbol slunce by pak naznačoval jakousi dedikaci kouzla slunečnímu bohu, víru, že formule/lektvar/obřad čerpá z jeho síly...)

Jiná teorie tvrdí, že desky vysvětlují účel a "návod k použití" Stonehenge (obětiště? astronomická observatoř? – vznikaly snad jednotlivé linie postupně při nějakých zvláětních slunečních událostech? Byli tvůrci Stonehenge schopni pozorovat nejen slunovrat a rovnodennost, ale i sluneční erupce? Máme v rukou první záznam o zatmění slunce?)

Nu a konečně třetí z teorií, které bychom mohli nazvat sakrálními, vidí desky jako zápis pěti nejpodstatnějšcíh, a tedy i nejposvátnějších zákonů, na nichž stála tehdejší společnost (ať už to byl kdokoli... do příchodu Keltů stále zbývá tisíc let).

Nicméně stejně tak dobře může jít o první spojeneckou či mírovou smlouvu mezi pěti kmeny, každému kmeni by tak náležela jedna linie a představovala jeho konkrétní přísahu.
(Tedy něco jako:

Při Velkém Slunci, jehož síla zahřívá i vysouší, přísahá kmen od Bílé řeky, že se s Černou skálou, Trnitým vrchem, Dlouhou loukou a Zuřivým turem podělí o vodu.

Kmen Zuřivého tura se před tváří Mocného Slunce zavazuje, že víc nepozvedne oštěp proti Bílé řece, Černé skále, Dlouhé louce a Trnitému vrchu.

Nechť je Jasné Slunce, jež vidí vše, svědkem, že kmen od Černé skály se podělí o pazourek se Zuřivým turem, Dlouhou loukou, Trnitým vrchem a Bílou řekou.

Kmen z Trnitého vrchu před tváří Věčného slunce prohlašuje, že přijde na pomoc, spatří-li ohrožení Dlouhé louky, Bílé řeky, Zuřivého tura nebo Černé skály.

Při Zářivém Slunci, jež dává život všem květinám i tvorům, slibuje kmen z Dlouhé louky díl svého zrní Bílé řece, Zuřivému turovi, Trnitému vrchu a Černé skále.)

A pak přichází i vysvěltení, které svou všedností zasazuje ránu všem obdivovatelům Stonehenge) – desky zaznamenávají hospodářské údaje, linie víceméně náhodně kopírují tvar "podložky" a slunce uprostřed je pak jen jakési kulaté "razítko" stvrzující platnost obchodu... nu a do oblasti Stonehenge se dostaly vlastně náhodou, se stavbou samotnou ani jejím významem nijak nesouvisí.