Soutěže 1103
Výuka 941
Semináře 354
Mrzimor

Autor: Winterlynn Critchflow
Práce odevzdána: 1. 11. 2015 23:42
Předmět: Literární seminář - poezie, 2. A
Termín: 4. termín

Zadání domácího úkolu

Ráda bych, abyste stvořili báseň pomocí verše bezrozměrného. Rozsah ponechám na vás, ale vězte, že méně je někdy více.

Vypracování

Mám mnoho co dát a málo co říct.

Já mluvím však mnoho a nedávám nic.