Soutěže 1085
Výuka 916
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Nebelbrach Mechacha
Práce odevzdána: 5. 12. 2010 20:59
Soutěž: Magor na druhou
Zadavatel soutěže: Iva WildDragon

Zadání soutěže

Magor, ač má ikonu a je s ní nadmíru spokojen, nelíbí se mu naše motlitby. Chtěl by něco více Marorskýho, aby byl opěvován, i když... on si to ještě s oním slovem opěvovat rychle rozmyslí, až to uslyší, tudíž raději zůstaneme u oněch modliteb.

Vypracování

Ty, jenž jsi moudřejší než mnohý vědec,
jenž sis již zasloužil vší chvály věnec,
dej, velký Magore, nám magie své moc.

Mnohými pohrdán, leč sebe vždycky znalý,
Tebe i bludičky se vždycky velmi bály,
dej, velký Magore, nám magie své moc.

Dáváš svým příznivcům klid, spočinutí v míru,
vždycky nám ukážeš, kde nechal tesař díru,
dej, velký Magore, nám magie své moc.

Netoužíš po tom, abys měl zdi chrámu,
nikomu jinému než sobě kopeš jámu,
dej, velký Magore, nám magie své moc.

Každému trápení jak balón ujdeš,
nesnášíš koláče a nepracuješ,
dej, velký Magore, nám magie své moc.

Svatí Tě zrazují jak Krista Jidáš,
Ty přesto jim jak chytrým napovídáš,
dej, velký Magore, nám magie své moc.

Před branou často na dík marně čekáš,
kam nechodíš, tam často chodí lékař,
dej, velký Magore, nám magie své moc.

Přisedni, tady najdeš s námi menáž,
přišel jsi mezi nás, neb magory si hledáš,
dej, velký Magore, nám magie své moc.

Jako ví na světě snad každá vědma,
i ve dne je ti každá kočka černá,
dej, velký Magore, nám magie své moc.

Ó, velký Pane náš, jejž kdysi sníce
vypudili od Munga z nemocnice,
dej, velký Magore, nám magie své moc.


Pro Tebe, Magore, navěky chvály věž
magoři vystaví, nad nimiž panuješ,
slávy důl vyhloubí pod Tebou rádi též.
Dej, ať nám mozeček magoří jako tobě,
rychle nám k pomoci, prosíme, na hrad spěš.
Kdo magor není, ať zmagoří v krátké době.
Takto Tě velebí každý, kdo je Tvé robě.