Soutěže 1085
Výuka 916
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 6. 3. 2016 22:22
Předmět: Dějiny čar a kouzel, 2. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Vybírejte jedno z nabízených zadání:

1. Nakreslete mi prosím, kterak Godrik a Salazar jedou v Bradavickém expresu a mastí Tchoříčky, asi to potřebuji vidět.

2. Graficky navrhněte plakát vyzývající k vypití Gampova houfu za odměnu 100 galeonů, který visí v Děravém kotli - a ať je to lákavé!

3. Napíšete mi drabble na téma "Drama v Bradavickém expresu".

4. Sepíšete mi na max. 5 palců příběh čaroděje v civilu, který popisuje průběh své směny ráno 1. září před odjezdem do Bradavic. 

Vypracování

Hezký den, madam,

posílám plakát pro Děravý kotel – snad se provedení ve veselých barvách zlatavého moku a zlaťáků bude zdát lákavý Tomovi i Vám.

houf

Ještě mě lákala možnost zkombinovat portrét pana ministra Gampa s tím slavným americkým plakátem s namířeným prstem "I Ty...", ale nakonec jsem se z různých důvodů rozhodla pro tuto jemnější (méně útočnou a snad i roztomilejší) verzi.

S pozdravem
Heky