Soutěže 1103
Výuka 939
Semináře 354
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 15. 10. 2016 23:46
Soutěž: Druhá podoba I.
Zadavatel soutěže: Dunstan Merryweather

Zadání soutěže

Dobrý den,

nedávno vznikl vlivem špatně seslaného maskovacího kouzla naprosto jedinečný a neobvyklý začarovaný les, ve kterém je všechno obráceně. Stromy rostou kořenem nahoru, květiny nevoní, ale páchnou a kouzelní tvorové zde vypadají úplně jinak, než jak je známe. Fénixovy slzy neléčí, nýbrž jsou silným jedem, baziliškův pohled ve vás naopak probudí radost ze života a jednorožci jsou smrtonosná stvoření.

Vy jakožto odvážní průzkumníci divočiny se pro dobro vědy vydáte tato neobvyklá stvoření pozorovat a své poznatky mi posléze předložíte k hodnocení. Krom stručného popisu (cca 3 palce), který bude obsahovat jen to nejdůležitější, mi samozřejmě dodáte i obrázek daného tvora. Abych si ho náhodou nepředstavil úplně špatně!!! Pro dnešek bude vašim úkolem vypátrat hastrmance.
(Kdo by chtěl, může mi pro zajímavost nakreslit tohoto kouzelného tvora i v nezměněné podobě, ale povinné to není.)

Nezapomeňte si s sebou vzít nějaké léčivé lektvary a pro !Merlina! hlavně tam nic nejezte! Co vím, tak je tam celkem jedovato...

Pokud se vrátíte, budu se těšit!
D. M.

Vypracování

Hezký den, pane,

posílám svého hastrmance "naruby", kéž Vás nevyleká, je to opravdu miláček!

S pozdravem
H. Centaurix

 

Hastrmanec ve světe naruby 

Vzhled

Ohnivě zbarvená vydra se zlatou koňskou hřívou, dlouhatánským tělem mořského hada a čtyřma koňskýma nohama, které jsou však stejně jako celé tělo pokryty šupinami. Srst se nachází pouze na hlavě, na zlaté, huňaté náprsence a částečně na krku, kde však už přechází v šupiny.

Ve hřívě a náprsence hastrmanci praskají jiskřičky – ty jsou jakýmsi vnějším indikátorem jeho energie a síly. Pokud skomírají (např. důsledkem delšího potápění), ztrácí hastrmanec schopnost běhat po hladině a zůstává mu "jen" plavání. V takové chvíli se musí co nejrychleji dostat na břeh a jiskry si znovu vykřesat svými kopyty.

Hřbetní destičky slouží jako jakési zásobárny energie, jsou-li plně "nabité", rudě takřka září, postupně přecházejí přes oranžovou ke žluté, a v nejhorším případě, pokud "vyschnou", ztratí barvu úplně a zůstanou čiré, to už je ale hastrmanec na pokraji vyčerpání.

Hastrmanec nedokáže nijak svůj vzhled změnit, zbarvení hřbetních destiček je samovolné, nemá na ně sebemenší vliv.

naruby

Výskyt

Pro svou zálibu v adrenalinu a vzhledem ke zmíněným jiskrám žije hastrmanec nejčastěji na skaliskách kolem vod (čím zrádnější, tím lepší, ať už se jedná o mořský příboj nebo divokou řeku), najdeme ho ale také v močálech (zde nehrozí riziko nechtěného požáru).

Chování

Hravý a zvídavý hastrmanec je rozený záchranář, mnoho trosečníků a lehkomyslných plavců či pocestných mu vděčí za svůj život. Zahlédne-li člověka (nebo psa) v nesnázích, takřka bez rozmyšlení se mu vrhá na pomoc a snaží se ho dopravit do bezpečí. Pokud není ponořen ve vodě, nesnese nikoho na svém hřbetě, nicmeně nevadí mu, když se na něj lidé zavěsí a nechají se táhnout. Zvlášť zesláblé vynese na břeh v zubech, zde už ovšem hrozí nebezpečí mírných popálenin.

Potrava

Hastrmancův jídelníček se odráží od místa, kde žije. Není nijak vybíravý, spase prakticky všechno, nicméně za pochoutku považuje ryby, obojživelníky a plazy.