Soutěže 1103
Výuka 941
Semináře 354
Nebelvír

Autor: Jane Mooren
Práce odevzdána: 6. 3. 2011 21:50
Předmět: Literární seminář - poezie, 3. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Jak už jste se dozvěděli v hodině, vaším úkolem je osvobodit z jednoho z těchto obrazů báseň. Pro jistotu vám je znova ukážu, vybrat si můžete kterýkoli. K úkolu mi připište, jaký jste zvolili. 


Vypracování

Víla
[link]

Jsem víla v bouři,
bez záchranných pásů,
ta před pískem oči mhouří.

Odneseš mne z ní pryč,
do království ďasů?
Upleteš pro mne vlastní bič?

Jsem víla v chrámu,
bez oken, bez dveří,
tam mám si hrát na dámu.

Vykouzlíš mi výklenek,
kam se schovám, do závětří?
Vystavíš mi pomník vzpomínek?

Jsem víla moří,
bouřím se vlnám,
jež vězení mi tvoří.

Dáš mi loď, abych odplula,
když říkám, že se ti nezdám?
Nevěřím ti, tak oč bych prosila?

Jsem víla v mlze,
potácím se, chci z ní ven,
a ty tvrdíš, že je mi v ní blaze.

Půjčíš mi klubko nití,
které mne vyvede, pokoří sen?
Pomůžeš, než cáry mě chytí?

Jsem víla bez tváře,
má maska skrývá tmu.
Jsem slečnou pro snáře.

Chceš najít moji tvář,
ukázat ji všednímu dnu?
Tak prokaž, že ty jsi ten snář.

Dám ti tu jedinou naději,
vím, že odsouzen jsi k tmám,
jiní správně ji nechtějí.

Nikdo však prý mne nezachrání,
řekl můj pán,
tvrdí má krásná paní.

Chtěl bys pomoci,
nemůžeš bojovat proti nám,
nevzepřeš se smrtící nemoci.

Pomoz mi, prosím.
Zemřeš nepoznán.
Už nyní slzy roním.


Vybrala jsem si poslední obrázek.