Soutěže 1103
Výuka 941
Semináře 354
Nebelvír

Autor: Michael Jones
Práce odevzdána: 16. 10. 2016 14:13
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 3. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň, ve které použijete tyto jevy: asyndeton, inverze, apostrofa, řečnická otázka

Vypracování

Zdravím, madam Anseiolo,

 

Báseň

Já řku: Co je báseň? 
Někdo slova plytce blije,
A říká tomu poezie.
Dle mého je lépe znova
Zas a stále skládat slova,
Cítit, která patří k sobě,
Jak rakev, co končí v hrobě,
Jako zub a dáseň.

Zkoušet zvuky hlásky poje,
Cítit verše, hledat zdroje.
Snít, psát, bdít, řvát,
Chodit, sedět, brečet, smát,
Pátrat všude, zkoušet mnoho,
Trochu tamté, trochu toho.
Kromě zvuku téma hledej,
Nezdarem se zviklat nedej.

 
Někdy s tebou osud hází,
Poém k tobě nepřichází,
Ač máš splín, ač hrčí v tobě,
Musíš báseň přizvat k sobě,
Řekni jí, ač sám jsi v slotě,
"Neboj se a pojď sem, kotě"
Báseň přijde, neměj strachu,
Tak do toho, starý brachu.Michael Jones