Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Nerys Heliabel Ghostfieldová
Práce odevzdána: 10. 12. 2016 15:50
Předmět: Cestování pomocí magie, 1. A
Termín: 7. termín

Zadání domácího úkolu

Cestování letaxem je velice rychlé a pohodlné, pokud si na něj zvyknete, což za krátkou dobu nečiní problém žádnému kouzelníkovi nebo čarodějce.

Tento způsob cestování mě zaujal natolik, že jsem se pokoušel najít nějaké historické prameny o vzniku této přepravy. Nicméně jsem nebyl úspěšný.

Ptám se tedy: Jak cestování prostřednictvím letaxu vlastně vzniklo?

Je to na vás. Stvořte smysluplné pojednání jako odpověď na zadanou otázku a zašlete mi jej. Vše sepisujte vlastními slovy, čerpat však můžete z různých zdrojů.

V závěru pojednání uveďte, odkud jste získávali informace.

Vypracování

Dobrý den, pane profesore Petersvoode,
zabrousila jsem do historické i poněkud bájné sekce kouzelnických dějin, abych objasnila, jak to letaxové cestování vlastně vzniklo. Či spíše, jak možná vzniklo.

Ve sborníku kouzelných pohádek od Magicy Klevetivé se nacházejí hned dvě pohádky, které naznačují, že kouzelníci hledali či snili o letaxovém způsobu cestování opravdu dlouho. V jedné pohádce dostane čaroděj kouzelnou rostlinu od vílí královny, která jej přenese na jakékoli místo na zemi, které květině pošeptá poté, co ji pohladí. Takto čaroděj procestuje kus světa, než si uvědomí, že jen ve světě vil se cítí dobře. Vrátí se tam a květinu opět odevzdá vílí královně. V druhé pohádce hraje hlavní roli hvězdný prach, magická substance, která dovoluje létat z místa na místo tomu, kdo si prach vetře do vlasů a oděvu. Tyto pohádky jsou svým námětem opravdu starobylé.

Možná že je Ignatia Wildsmith, slavná objevitelka letaxového prášku, také znala. Podle sporých informací, které se mi podařilo dohledat v historických záznamech, to byla velmi učená znalkyně oboru bylinkářství. A právě jí se do ruky dostala vzácná květina. Vše nasvědčuje tomu, že jednoho dne se jí stala nehoda při sušení květů a ty spadly přímo do zapáleného ohniště. Nebohá Ignatia přiběhla, aby zkusila pohromu zmírnit, ale zelené plameny ji zarazily. Když zvolala do háje, zatímco rukama sahala do ohniště pro zbytky nespálených květů, s úžasem se jakoby přenesla částečně jinam, do háje dubů, který jí rostl za humny a kde si také pěstovala své skleníky s rostlinami v úkrytu před nevítanýma očima. S úlekem se zaklonila a… byla zpět v domě u ohniště, už zase klasicky zbarveného. Zkoumala pak, která bylina způsobila v ohni jinou barvu a co přesně za magii to přivolalo. Trvalo to pár měsíců, než zjistila, která z exotických květin má přesně takový účinek a jaký vlastně je. Letax prý zprvu zkoušela ve svém vlastním domě, při cestování z míst posypaným tímto práškem, který jakoby tkal mezi svými kousky pavučinu magie. Mohla tak přejít snadno z ložnice do sklepa pro vodu, ze sklepa do kuchyně, jestliže si vyrobila maličké ohniště v každém z pokojů svého domu. Toto se stalo v 13. století.

S ohledem na čím dál větší odtažitost od světa mudlů, na nutnost utajení, začaly si známí této čarodějky od ní kupovat vlastní zásoby prášku a očarovávali svá ohniště tak, aby se mohli nepozorovaně navštěvovat. Tato fáze primitivní letaxové sítě nebyla ještě chráněna kouzly tak moc, tedy bylo časté i to, že se kouzelníci navzájem nepozorovaně vykradli či že černokněžníci páchali nepravosti v domech svých nepřátel. Za pomoci dalších objevů a omezení pak došlo k rozvoji, postupnému, a ke stále větší oblibě, letaxové sítě tak, jak ji nyní známe. Sítě, která umožní cestovat většině lidí, dětem, starým a nepohyblivým čarodějům. Jen nemluvňata a němí kouzelníci musí používat jiné alternativy, např. přenášedla.

Použité zdroje:
Magica Klevetivá: Kúzedlné pohádčiny dawnych časuov
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Floo_Powder
http://www.ceskyzpottermore.9e.cz/2013/02/nove-od-j-k-r-letaxovy-prasek/