Soutěže 1103
Výuka 941
Semináře 354
Nebelvír

Autor: Nerys Heliabel Ghostfieldová
Práce odevzdána: 5. 3. 2017 19:12
Předmět: Literární seminář - poezie, 2. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Napište symbolistickou báseň. Rozsah 4 – 16 řádků.

Vypracování

Dobrý den, madam Anseiolo,
tak si říkám, že bych mohla vzít tenhle ročník tematicky, pokud se mi to tedy podaří. I dnes tedy zkouším úkol napasovat na téma mořem inspirované. :)

***

Vlny

Vlekouce bezbřehou tíhu vody
písek si sypou do vlasů
jak žebráci šeptající hlady
pod jhem větrů a nečasu.

Tu bouře bičuje jejich záda,
tu loď přídí rozdírá hřbet,
slzami potu se chvěje brada,
rmutně pomíjí jejich svět.

Sotva se jedna zrodí v zachvění
podobna nebohé jepici,
touž chvílí druhá se promění
v propast, hrob mrtvě zející.

Tak pachtí se, rodí a zmírají,
odnikud nikam se ženou,
v náruči družky své svírají
oděné zchvácenou pěnou.