Soutěže 1084
Výuka 916
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Esmeralda Milagrosa
Práce odevzdána: 3. 6. 2017 14:06
Předmět: Cestování pomocí magie, 2. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Nastává čas na představení závěrečné eseje druhého ročníku magického cestování. Ta se bude skládat z několika témat. Stačí, když si jedno zadání vyberete a to zpracujete.

1. Představte si, že jste byli jmenováni do pozice lektora kurzů Přemísťování. Popište mi jeden den takového kurzu. Jak by ve vašem podání probíhal? A jakou byste vymysleli závěrečnou zkoušku?

2. Dostali jste jedinečnou příležitost. Uspořádat soutěž kouzelníků a čarodějek v magickém cestování. Stvořte alespoň dvě soutěžní disciplíny a detailně zkuste popsat, co musí soutěžící překonat. Samozřejmě nezapomeňte na stručné představení jednotlivých disciplín.

3. Jaký je váš celkový názor na magické cestování. Uznáváte jej nebo raději dáváte přednost mudlovským prostředkům? Existuje vyloženě nějaký způsob, na který byste si netroufli protože z něj máte strach? Např. cestování magickým portálem, Přemísťování apod?

O všech výše uveřejněných tématech se lze dle mě krásně rozepsat. Zkuste popustit uzdu své fantazii a věřím, že vzniknou parádní výtvory.

Vypracování

Hezký den pane Marku,
níže posílám svou esej, snad se Vám bude líbit.

Vybírám si možnost 2.

Na hradní nástěnce visí velmi pestrobarevný leták, který zve na Den magického cestování - 7. ročník. Hned pod ním je druhý, obsáhlejší, ve kterém jsou popsány všechny soutěže a jejich pravidla.

Datum konání je stanoveno na 1.7.2017 a program je od desíti dopoledne do desíti večer.
Program je následující:
10:00 - úvodní zahájení a představení roztleskávacích kolejních družstev
10:45 - na stanovišti č. 1 je možnost zábavy - přehazovaná na košťatech pro studenty do 15 let; na stanovišti č. 2 je soutěž ve slalomu na koštěti pro studenty od 15 do 20 let; na stanovišti č. 3 je soutěž v opravě košťat pro dospělé kouzelníky od 21 let.
12:00 - na stanovišti č. 1 je soutěž - strkaná na košťatech pro studenty do 15 let; na stanovišti č. 2 je možnost zábavy - přehazovaná na košťatech pro studenty od 15 do 20 let; na stanovišti č. 3 je možnost zábavy - soutěž pro dospělé kouzelníky od 21 let - dvojice v letu na koštěti se zavázanýma očima a s navigováním partnera
13:00 - 14:00 volný program, možnost oběda
14:00
- 1. soutěž v magickém cestování - Štafeta v přemisťování pro 5 členné týmy
15:00 - 2. soutěž v magickém cestování - Letaxové bludiště plné hádanek pro jednotlivce
16:00 - 3. soutěž v magickém cestování - Dostihy na testrálech pro jednotlivce
18:00 - koncert kouzelnické skupiny Záchranné koště
20:00 - slavnostní vyhlášení všech soutěží, rozdání cen, pohárů a odměn
22:00 - kouzelnický ohňostroj v podání Kratochvilných kouzelnických kejklí

Pravidla zábavných her a soutěží:
Přehazovaná

- 1. kategorie (studenti do 15 let): dva 6 členné týmy (hráčů může být víc a mohou střídat, ale na hřišti je jen 6 z nich) hrají proti sobě po dobu 15 minut na hřišti velikosti 32 × 52 stop (každá polovina hřiště určená pro tým má 16 × 26 stop). V každém týmu sedí všichni na košťatech, ale čelem k ohonu koštěte a přehazují si dva neočarované míče velikosti camrálu přes nataženou síť v půli hřiště a to pouze tak, že míč odrážejí ohonem koštěte. Snaží se skórovat tak, že spoluhráč míč svým koštětem mine. Za každý spadlý míč obdrží tým jeden bod. Hra se počítá na konečné skóre po uplynutí hrací doby. Celkem se mohou utkat až 4 týmy, hrají každý s každým, dva zápasy se hrají současně. 

- 2. kategorie (studenti od 15 do 20 let): dva 8 členné týmy hrají proti sobě po dobu 10 minut na hřišti velikosti 40 × 60 stop (každá polovina hřiště určená pro tým má 20 × 30 stop). Zbytek pravidel je totožných jako u první kategorie. Celkem se mohou utkat až 4 týmy, hrají každý s každým, dva zápasy se hrají současně. 

Slalom na koštěti

Soutěž pro jednotlivce (studenty od 15 do 20 let): Klasický let na koštěti ve vzduchu, slalomové stožáry jsou rozděleny ve výšce mezi 10 - 20 metry a je třeba zdárně mezi nimi prokličkovat v co nejkratším čase. Délka trati je 1640 stop (500 metrů).

Oprava košťat

Soutěž pro jednotlivce (dospělé kouzelníky od 21 let): Soutěžící musí správně odhadnout a opravit poškozené koště a uvést jej do stavu, kdy je bezpečné a funkční. Nutné znalosti opravovacích kouzel specializující se na opravu košťat. Vhodné jen pro zkušené kouzelníky. Hodnotí se čas, přesnost, funkčnost koštěte a jeho vzhled.  

Strkaná

Soutěž pro jednotlivce (studenty do 15 let): Soutěžící hrají proti sobě na košťatech. Ve vyznačeném prostoru se snaží létat a zaujmout pozici v malém kruhu. Doprovází je k tomu hudba. Jakmile hudba ztichne, soutěžící se snaží dostat do malého kruhu, jejich počet je vždy o jeden menší, než počet hráčů na košťatech. Své protihráče se snaží včas vystrčit, aby se dostali do kruhu právě oni. Hráč, na kterého kruh nezbude, vypadává a odčaruje se jeden z kruhů. Takto se pokračuje až do doby, než zůstane pouze jeden vítěz. Je dovoleno hráče strkat pouze rukou a vyhnout se obličeji. Vyvarovat se silným ránám. Hráči létají ve výšce asi 2 metry (cca metr nad zemí mají nohy) a pod nimi je ochranná matrace pro ty, kteří spadnou.  

Navigace se zavázanýma očima pro dvojice

Soutěž pro dvojice (dospělé kouzelníky od 21 let): Soutěží proti sobě dvojice kouzelníků. První z dvojice je na koštěti se zavázanýma očima. Druhý z dvojice je na koštěti se zavázanýma rukama. Ten, co vidí, naviguje pouze hlasem toho, co nevidí. Ten, co nevidí, musí podle navigace druhého z páru projít překážkovou dráhou s rozličnými překážkami a splnit v nich různé úkoly - např. dostat se skrze připravenou "pavučinu" dle navigace partnera (pavučina se skládá z několika propletených lan a provazů, které jsou do sebe různě promotány), v dřevěném bludišti je míček, který je třeba dostat z okraje doprostřed a to pomocí manévrování a naklánění plošiny bludiště, proletět slalomem, tunelem, posbírat a hodit 5 gólů do obruče, ...

Dvojice, která správně a nejrychleji proletí touto dráhou (nevidící vše splní a zvládne, navigátor mu asistuje a radí, co a jak má dělat), vítězí. Celkem se konají dvě překážková kola. Ale každá dvojice smí soutěžit pouze jednou. 

1. Štafeta v přemisťování pro 5 členné týmy

Prestižní soutěž v magickém cestování. Soutěž pro 5 členné týmy. Každý z členů se musí 5× správně přemístit na daná stanoviště. Musí to být přesně, rychle a zcela správně. Štafetu ve formě míče si spoluhráči mezi sebou musí přihrát a chytit, aby mohl ten další pokračovat. Tým, jehož 5 členů se přemístí nejrychleji na daná místa až do cíle, vítězí. Místa přemisťování (označena malými kruhy) vždy určuje porota, která také hlídá správnost přemístění všech soutěžních týmů. Jestliže se soutěžícímu nepodaří přemístit ve všech bodech správně, musí se vrátit zpět na předchozí kruh a přemístit se znovu na správný další kruh. Pokud při předání štafety - míče, tento míč mezi sebou spoluhráči nechytí, je jim přičteno 30 trestných vteřin navíc k jejich času. Pouze pro míč mohou dojít po svých. Jinak se nemohou hýbat jinak, než přemístěním. Z bezpečnostních důvodů se soutěže mohou účastnit pouze ti, kteří mají složené zkoušky z přemisťování a nemají na tuto formu cestování zákaz, každý soutěžící musí být starší 21 let.

2. Letaxové bludiště plné hádanek pro jednotlivce

Prestižní soutěž v magickém cestování. Soutěž pro jednotlivce starší 13 let. V letaxovém bludišti se nachází několik desítek krbů. Úkolem soutěžích je dostat se přes ně až do finálního krbu. Každý krb má své heslo, které musí být vysloveno, pokud se do daného krbu chcete přesunout. Jenže heslo je skryté v šifrách, hádankách a různých krátkodobých úkolech, které mají prověřit důvtip, logiku a přemýšlivost. Soutěžící jsou v jednom jediném bludišti. Krby jsou napojeny na svou vlastní speciální síť. Pokud je heslo špatné, nikam se nepřenesou, pouze, pokud bude heslo správné, síť je přepraví do dalšího krbu. Stejné pravidlo platí v případě obsazenosti krbu. Jestliže je zrovna někdo v některém z krbů - respektive se tam přesunul a zůstal ještě tam, další soutěžící se na stejné místo nedostane, dokud tam pořád někdo bude "viset". Teprve až soutěžící z krbu opět zmizí, může do stejného krbu někdo jiný. Síť v bludišti je však tak propojená a zabezpečená, že se tam nachází několik "cest" k tomu, jak se dostat do finálního krbu. To znamená, že není jen jedna správná cesta skrz celou síť, ale rovnou několik, aby se zamezilo "frontám" před správnými krby. Vítězí ten, kdo se jako první dostane do finálního krbu. 

3. Dostihy na testrálech

Prestižní soutěž v magickém cestování. Soutěž určena pro jednotlivce starší 15 let. Dostihové klání ve vzduchu je opravdu lahůdkou, a to jak pro soutěžící, tak pro pozorovatele. Nezáleží na tom, zda jste schopni testrála vidět anebo ne, ale na tom, jestli s ním zvládnete spolupracovat a jak moc s ním cvičíte. Je to rychlostní závod. Dostihová dráha je dlouhá 5 km (skládá se z dráhy dlouhé 1 km, takže je třeba obletět 5 těchto kol) a záleží na tom, jak moc budou testrálové rychlí a jejich jezdci zkušení. Je to jediná soutěž magického cestování, na které je možno si vsadit galeony. Testrálové i hráči prochází přísnými kontrolami a nezřídka se stane, že je některým zakázáno startovat. Je zakázán jakýkoliv kontakt soutěžících jezdců i testrálů. 

Je jasné, že prostorově zabere dostihová dráha příliš velký prostor, proto se závodů účastní maximálně 10 testrálů s jezdci. 

 

Po takovém náročném dni návštěvníkům zazpívá některá známá skupina. Letos to bude Záchranné koště, mladá rock-metalová skupina. 

Mezitím se dávají dohromady výsledky všech zábavních i soutěžních soutěží. Nejprestižnější jsou samozřejmě ty v magickém cestování. Pro vítěze tří těchto soutěží jsou připraveny poháry a štědré finanční i hmotné odměny. Pro soutěže menší a zábavné soutěže je připraveno několik drobnějších cen a menší finanční odměna. V každé soutěži se vyhlašují vítězové na prvních třech místech. Po vyhlášení následuje završení celého programu v podobě slavnostního kouzelnického ohňostroje. Ten už spoustu let zajišťuje společnost Kratochvilné kouzelnické kejkle. 

 

Snad se Vám to líbilo,
děkuji za příjemný školní rok.

E. M.