Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Nerys Heliabel Ghostfieldová
Práce odevzdána: 3. 6. 2017 14:12
Předmět: Cestování pomocí magie, 2. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Nastává čas na představení závěrečné eseje druhého ročníku magického cestování. Ta se bude skládat z několika témat. Stačí, když si jedno zadání vyberete a to zpracujete.

1. Představte si, že jste byli jmenováni do pozice lektora kurzů Přemísťování. Popište mi jeden den takového kurzu. Jak by ve vašem podání probíhal? A jakou byste vymysleli závěrečnou zkoušku?

2. Dostali jste jedinečnou příležitost. Uspořádat soutěž kouzelníků a čarodějek v magickém cestování. Stvořte alespoň dvě soutěžní disciplíny a detailně zkuste popsat, co musí soutěžící překonat. Samozřejmě nezapomeňte na stručné představení jednotlivých disciplín.

3. Jaký je váš celkový názor na magické cestování. Uznáváte jej nebo raději dáváte přednost mudlovským prostředkům? Existuje vyloženě nějaký způsob, na který byste si netroufli protože z něj máte strach? Např. cestování magickým portálem, Přemísťování apod?

O všech výše uveřejněných tématech se lze dle mě krásně rozepsat. Zkuste popustit uzdu své fantazii a věřím, že vzniknou parádní výtvory.

Vypracování

Dobrý den, pane profesore Petersvoode!

Pro ročníkovou esej jsem si vybrala první  zadání, jeden den v kůži lektora kurzu pro přemisťování. Ten klasický trvá dvanáct týdnů, takže nebylo právě nejlehčí zvolit ten den, co by nejvíce stál za zmínku. V souvislosti se závěrečnaou zkouškou se však sám nabízí den předposlední, při kterém bych se chtěla věnovat závěrečnému opakování před zkouškou.

Osnova závěrečného opakovacího dne

1. Připomínka teorie, pravidla tří O (Orientace, Odhodlání, Opatrnost) a tří P (Pozvolna, Pozorně, Precizně)
2. Nácvik ladných a bezproblémových otoček na místě v rytmu hudby
3. Nácvik uvolnění mysli a její koncentrace na jediný jasný obraz
4. Praktická ukázka nehod při přemístění + nácvik zvládání paniky
5. Zakončení kurzu, popřání štěstí ke zkoušce

***

1. Připomínka teorie, pravidla tří O (Orientace, Odhodlání, Opatrnost) a tří P (Pozvolna, Pozorně, Precizně)
Začátek dne bych věnovala probrání teorie přemisťování, připomínkou a shrnutím, jak přesně přemístění probíhá, jak se při něm má ideálně postupovat, na co si dát pozor. Speciálně bych připomněla pravidla tří O, kdy je nutné být skutečně vnitřně odhodlaný se přemístit z místa na místo, být myšlenkou ukotven už v cíli našeho přemístění, zatímco tělo ještě stále spočívá na startovní pozici, znát povšechnou orientaci v prostoru, mít vizuální představivost dostatečně rozvinutou, být schopný vidět prostředí z nejrůznějších úhlů, abychom nakonec nepřistáli v koruně stromu místo pod ním. Připomněla bych dvojnásob opatrnost, protože ta je zásadní. Zmínila bych také pravidla tří P, protože jsou neméně důležitá. K přemístění je třeba přistupovat pozvolna, náhlé a násilné pokusy o přemístění mohou mít za následek zvýšené riziko nehody a neúspěchu. Na svůj úkol se pak musíme soustředit myslí i tělem naprosto pozorně, bez roztěkané mysli. A nakonec je nutno otočku a celý proces přemístění provést precizně, bez zlozvyků a špatných postupů.

2. Nácvik ladných a bezproblémových otoček na místě v rytmu hudby
Po teorii je dobré zvolit zase spíše něco fyzického. I baletní mistři musí zvládat otočky s bravurou a bez zamotání hlavy, aby dokázali vždy vyhodnotit, kde jsou, jakým směrem jim putuje tělo a jakým putovat má. Po dvanácti týdnech kurzu už by neměl být problém, aby adepti na složení zkoušky vydrželi více otáček za sebou bez újmy na orientaci v prostoru (která často končí poskakováním až pádem). Mým záměrem by bylo vyvolat v účastnících pocit, jako by se už už vznášeli, byli lehčí než sám vzduch, a přitom vždy pevně ukotvení ke svému cíli a záměru. Jako podkres bych určitě použila rytmus valčíku, třeba některou z těchto melodií, střídaný pauzou a ještě vyšší rychlostí, to aby se jim to lépe stalo zvykem, ne pracným nácvikem. Soustředit se totiž kouzelník musí hlavně na finesu přemístění, pohyby by měl mít už takříkajíc v krvi..
Podkresem by mohla být třebas tato melodie.

3. Nácvik uvolnění mysli a její koncentrace na jediný jasný obraz
Toto by byla opět spíše na myšlení zaměřená část posledního tréninkového dne. Úkolem by bylo např. hledání detailů v celistvém obrazu, hledání zvuků v kakofonii zvuků a pak oddech, při kterém by si mladí čarodějové zkusily vyčistit hlavu, mít mysl jasnou a upřenou k nějaké jediné věci. V praxi totiž také budou muset pevně držet jednu nitku z mnoha, které se budou nabízet, jediný obraz cíle.

4. Praktická ukázka nehod při přemístění + nácvik zvládání paniky
Vše předchozí je nutný základ, ale nejpodstatnější součástí kurzu podle mě je připravit mladé mágy na paniku, která může přijít, když dojde k nehodě. Znají teorii, znají z praxe možné způsoby ošetření…. Ale neznají to na vlastní kůži. Lze si přát, aby to nikdy nepoznali, ale na druhou stranu, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Zde bych si na mladé čaroděje přichystala opravdu těžké podmínky. Úkolem by bylo se prakticky přemístit do vyznačeného místa. Opodál by byl připraven asistent, který by, jakmile se dotyčný zcela zhmotní tam, kde má, nadělal paseku, z níž by se kdekdo vyděsil. Tu krvavá šmouha na rukávu přemístěného, tu upadlý prst pod nohama, upadlá končetina… a pomocí kouzla třeba i pocit, že cítím ztuhlou končetinu či podivné štípání. Nic z toho by samozřejmě nebylo reálné, ale… někdy se na skutečný úraz připravit musejí. Protože když se jim to stane, nikdo nemusí být poblíž, proto je třeba zvládat prvotní šok a paniku a zachovat si nadále pevnou mysl, i když zrovna koukáme, že nemáme vše na správném místě. Počítám, že toto by vysílilo všechny. Tedy by to byla poslední praxe před závěrem, s praktickými radami, jak se zachovat, s uklidněním, s možností klást dotazy na vše možné k tématu odštěpení se apod.

5. Zakončení kurzu, popřání štěstí ke zkoušce
Nu, a po tom zvěrstvu se zvládáním paniky není na řadě už nic jiného než rozloučení, případný další prostor pro jednotlivé konzultace a popřání štěstí k následné zkoušce.

Ta by se následující den skládala z přemístění se na vybrané místo z těch, která všichni studenti dobře znají, a z přemístění se s předmětem, který na onom místě najdou, zase zpět ke zkoušce. Pokud by adepti zvládli toto, na řadě by bylo ještě několik dotazů, jak by se zachovali v určité situaci… a následně by to vše bylo vyhodnoceno, zda dotyčný či dotyčná obstáli, či zda si z kurzu neodnesli potřebné znalosti a dovednosti. Protože u přemisťování musejí jít znalosti po boku dovedností, nejde se jen umět přemístit a neznat nic kolem, nebo znát vše a neumět se vrátit z místa, kam jsme se horko těžko přemístili.

Věřím, že takto vedený poslední den před zkouškou by byl jak poučný, tak poutavý, dostatečně obsáhlý, aby si při něm adepti zopakovali a zkusili vše, co je ke zkoušce potřebné.

Děkuji za další zajímavý rok s cestováním pomocí magie, pane profesore.
Přeji krásné prázdniny!

Nerys H. Ghostfieldová