Soutěže 1085
Výuka 916
Semináře 349
Mrzimor

Autor: Chris Jericho
Práce odevzdána: 12. 11. 2017 10:41
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 5. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň s využitím těchto jevů: Oxymóron, epiteton, metafora.

Vypracování

Potemnělé slunce vyšlo na oblohu,

kde mraky mu běží vstříc.

Já hledal křehké světlo,

Však nenacházím nic.

 

Světlo již ztratilo sílu,

však tma zde nikde není.

Beránek upustil slzu,

jak mráček déšť zem chladí.

 

Z deště vyrostla dívka,

růžička z poupěte.

Chladná ja ranní rosa,

smutné podzimní nebe.