Soutěže 1085
Výuka 916
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Esmeralda Milagrosa
Práce odevzdána: 29. 12. 2017 14:52
Předmět: Dějiny čar a kouzel, 2. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Vítejte u ročníkové práce, která završí vaše putování takřka polovinou kouzelnických dějin.

V tuto chvíli jste již znalí historických poměrů až do 18. století. Moderní dějiny budou oblastí, která čeká na ty z vás, kdo projdou do třetího ročníku. Vaším ukolem bude vypracovat Orákulum kouzelnického světa z dob, které nyní znáte - čili od počátku věků do 18. století.
Každá magická říše takové lejstro má, lejstro, které tvárnou formou shrnuje její minulost, přítomnost a naznačuje i něco z budoucnosti. Inspirovat se můžete například u Říše divů. Volit můžete ze tří variant zpracování:

A) hmotné - Orákulum vyrobíte ručně, nakreslíte či poskládáte reálnou koláž. Samozřejmostí je chronologická posloupnost. V tomto případě může být vaše práce zcela bez textu - o to sdílnější však bude její vizuální podoba.

B) grafické - poskládáte Orákulum v počítači, můžete i digitálně kreslit, skládat grafické koláže. V tomto případě bude ale u každé události i rytmické čtyřverší, které ji nápaditě vystihne.

C) textové - každou událost patřičně magicky zaklejete do textu na 1 palec a jednoho dvouverší. Nebudete psát jen hala bala, jako byste to vykládali kamarádům u Rosmerty - mějte na paměti, že Orákulum je silně magický a jasnozřivý artefakt, cenností a inteligencí ne nepodobný Moudrému klobouku. Podle toho tedy budou vyznívat i jeho psané promluvy.

Ať už zvolíte jakoukoli formu, budete vybírat události probírané na hodinách v 1. a 2. ročníku - těchto událostí bude na jedno Orákulum min. 9. Výběr je na vašem uvážení a bude udávat tón a poselství celého Orákula. Volte tedy pečlivě, Orákulum by mělo mít jasnou myšlenku, která promlouvá.

Závěrem své práce mi ještě na min. 1 palec (max však 4 palce pro ukecánky) své Orákulum představíte a budete mít možnost vysvětlit své pojetí práce.

Přeji mnoho zdaru, plánujte průběžně a neváhejte mě kontaktovat v případě dotazů. Těším se na hotové výtvory!

Vypracování

Hezký den,
níže posílám svou esej. Snad se Vám bude líbit.

Rozhodla jsem se pro možnost A - Orákulum vytvořit fyzicky. V Orákulu jsou ty nejvýznamnější dějiny. Tvoření bylo jasné: Orákulum bude černé, rozměrem odpovídá pergamenu velikosti A4. Listy jsou o kousek menší, byly vloženy do zvláštního roztoku (proto je pergamen lehce vlnitý), který uchovává všechny detaily. Historie je od počátku magie až do konce 17. století. Století 18. zde ještě není, neboť Orákulum se ještě nerozhodlo, co všechno do sebe zapíše pro toto století. 

Fotky výroby i konečného výtvoru jsou přiloženy v galerii.

Děkuji za příjemný školní rok.

E. M.