Soutěže 1085
Výuka 916
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Nebelbrach Mechacha
Práce odevzdána: 25. 1. 2010 21:40
Soutěž: Tanec vloček
Zadavatel soutěže: Alisma Bailly Fisto

Zadání soutěže

Když vločky padají k zemi, připomíná mi to tanec.

Stvořte mi tedy báseň, která tuto vířivou podívanou bude popisovat. Nebojte se líčení, metafor, vyhrajte si s textem.

Vypracování

Po obloze pluly mraky, vesmír na ně dohlížel,
vítr hrál si s nimi jak Japonka s vějířem.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
z mraku cosi vyletělo,
vločka narodila se.

Krásná jako panna byla, štíhlá, mladá, překrásná,
útlých boků však šest měla. Nebyla tam jediná.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo.
Vločka zkabonila čelo,
tato panna nevinná.

„Co mne čeká v této výši, kdo mi to teď objasní?“
Nevěděla, co má čekat, užaslá jak miminko.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
k vločce něco přiletělo,
leklo jí to malinko.

Byl to vločák trochu starší, asi o dvě hodiny,
vločka se mu zalíbila, chtěl se na ni podívat.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
vločka měla krásné tělo,
nemohl jí odolat.

„Pojď si se mnou, malá, hrát,“ řekl jí tak milým hlasem,
že se vločka pousmála, také jí se vločák zdál.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
stalo se, co stát se mělo,
Měsíc k tomu v harfu hrál.

Vzpomněl si, jak kdysi tančil se Zemí, svou partnerkou,
Jan Neruda tento tanec zvěčnil v Písních kosmických.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
ani Slunci se nechtělo
rušit pohyb rytmický.

Se svou Aničkou, když Honza Nerudů si zatančil,
záviděly všechny slečny, záviděli mládenci.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
v sále všechno zapomnělo
přidržet se konvencí.

Baletky, když začnou tančit při Labutím jezeru,
nejsou lehké jako vločka, když ji vločák provádí.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
komu by se nezachtělo,
oni byli tak mladí.

Točili se jako kolo, které v Prátru vozí lid,
kolem nich se kruh utvořil z dalších vloček bělounkých.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
vše tak lehce se vznášelo,
jako z pouti balónky.

Vítr to vše obkroužil, pak k Měsíci se přidal, hrál,
divočeji, divočeji zněla hudba větrná.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
až to skoro zavřeštělo,
melodie mistrná.

Lidem by se zatočila hlava, kdyby měli tak
v kole tančit jako vločky, určitě by upadli.
Mrzlo, mrzlo, jen praštělo,
potom náhle kdes zahřmělo,
ocitli se na poli.