Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 8. 3. 2013 22:47
Předmět: Kolo roku, 1. B
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

V úkolu budete mít opět více možností vypracování. Stačí vybrat jednu z nich.

1) Nakreslete mi, jak byly slaveny svátky Ostara. 
2) Zaveršujte mi a sestavte nějaký rituál k uctívání jara a svátku Ostara. Alespoň 20 veršů (verš = jeden řádek).
3) Postavte si doma jarní oltář podle pokynů v hodině a vyfoťte mi ho spolu se svou jmenovkou. 
4) Napište mi drabble (literární útvar o přesně stu slovech), kde bude hlavní hrdinkou bohyně Ostara/Eostre/Vesna a druhé, kde nějak do děje zapojíte oslavy jarní rovnodennosti. 

Vypracování

Dobrý den,

pro svůj úkol jsem si vybrala hned první možnost zadání a pokusila jsem se Vám do jednoho obrázku nakreslit různé podoby svátků Ostara - ne tedy přímo, jak je lidé slavili, ale co k těmto svátkům patří.

 

Po pravé straně je Smrtka/Zima/Morana vhazována do vody, jejíž proud má odnést zimu pryč, aby mělo jaro volnou cestu - Morana za sebou proto z jedné strany nechává modré stíny, z druhé však už zelené, jarní.

Uvědomuji si, že její oblečení vychází z našich krojů, že nejde o keltský oděv - ale tento renons jsem se pokusila zmírnit zelenou či zelenomodrou barvou.

 

Na druhé straně obrázku plápolá očistný oheň a do něj jsou vhazovány jarní květiny (taktéž jmenované ve výkladu): fialky a macešky, konvalinky s krokusy, pelyněk, tymián a nahoře levandule. Úplně nahoře se nad ohněm ještě chvílí vznáší panenka z kukuřičného šustí.  Vůně z pálených bylinek se vznáší nad polem, které je (resp. bude) zúrodněno jejich popelem.

 

Ke svátkům Ostara také patří sázení cibulek a zrnek - základů budoucí úrody.

 

Ve středu obrázku se pak nachází králíček (zajíc) a vedle sebe má načerveno namalovaná vajíčka - symbol nového života.

 

Při malování jsem si uvědomila, že svátky Ostara nepatřily jen zemi, ale spojily v sobě všechny čtyři živly: oheň (do kterého byly vhazovány bylinky), vodu (byla do ní vhazována Smrtka), zemi (zúrodňovanou popelem, osazovanou rostlinkami) i vzduch (kterým se nesla vůně pálených bylinek).

 

S pozdravem

H. Centaurix