Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 12. 7. 2013 08:55
Soutěž: Řády a ocenění
Zadavatel soutěže: Janel Weil

Zadání soutěže

Máme po závěrečné slavnosti a zase se udělovaly všelijaké řády, jako každý rok. A to mě přivedlo k nápadu.

 

Přála bych si, abyste prošmejdili poličky všemožných osob na hradě a podívali se, jaké řády vlastně máme. Poté si vyberte až čtyři, které vás zaujmou, a ty mi nakreslete.

 

Nepočítejte však s odměnou za nějakou jednoduchou nepropracovanou placku na špendlíku. Jedná se o řády kouzelnické udělované za speciální činy. Chci tedy, aby měla vaše zobrazení nápad, aby charakterizovala oblast, za kterou je řád udělován (tedy abych poznala, že Picatrixův řád je za výuku a podobně). Na ikonky, které jsou u řádů a ocenění uváděny, zapomeňte, chci vaše nápady.

 

Vypracování

Dobrý den, madam,

posílám pokus o ztvárnění čtyř z hogwartských řádů.

Při tvoření jsem vycházela ze zbytku informací, které jsem si hledala, když jsem se do jiné soutěže pokoušela dát podobu Řádu Godrika Nebelvíra ([link]), a zachovala jsem víceméně podobný styl. Zjistila jsem tehdy, že řád by se měl skládat ze tří částí: "přívěšku" (samotný řád, nejčastěji kulatého tvaru, ale jak si pamatuji Řád Myšího kožíšku nebo Řád Šunky zlaté z Princezny se zlatou hvězdou na čele, nemusí to být pravidlem), jakéhosi "pojítka" (menší zdobený kroužek, který spojuje řád se zavěšením) a "stuhy", na kterou se celý řád zavěsí, aby se nosil buď kolem krku, nebo připíchnutý na klopě.

 

Řád Helgy z Mrzimoru: [link]

Celý je vyveden v žluto-hnědo-černé kombinaci a základní inspirací bylo kolejní zvíře, jezevec.

Přívěšek má podobu jezevce, "pojítko" se skládá z písmen M a H (i když přiznávám, že to H se nakonec skoro ztratilo), na stuze stopy jezevčích tlapek.

 

Řád Ostrého brka: [link]

Přívěšek má podobu rozvinutého pergamenového svitku překříženého brkem (ostrým), na svitku název řádu.
"Pojítko" se skládá z iniciál Denního věštce, protože právě jeho šéfredaktorka řád uděluje, na stuze se pak v duhových obloucích objevují čtyři kolejní barvy na fialovém pozadí, protože řád je udělován bez ohledu na "stavovou" příslušnost.

 

Picatrixův řád čarodějů: http://www.hogwarts.cz/gallery/13096/13096-20130712082212.jpg

Přívěšek je tvořen rozevřenou knihu, kterou křižují zkřížený brk a hůlka. Základní kulovitý tvar dotvářejí svitky na pozadí. Svitky jsou v kolejních barvách, neb profesor má být nestranný, brk a hůlka na řádu zastupují výuku, práci na výkladech, hodnocení úkolů (k těm odkazují i ty kolejní svitky), dobrý učitel by měl navíc mít kouzlo osobnosti, jiskru. Na stránkách knihy můžeme najít runový nápis "kaunaz" (runa poznání, moudrosti), protější list pak zdobí latinské "ars docendi", tedy "umění učit". Pojítko tvoří písmeno P, které je stejně jako stuha vyvedeno v profesorské fialové. Stuhu po stranách zdobí stylizované brky.

 

Řád Vox Scholaris: http://www.hogwarts.cz/gallery/13096/13096-20130712082230.jpg

Podobně jako předchozí řád je vyveden v profesorské fialové doplněné kolejními barvami.
Přívěšek tvoří hlava sovy, svitek a brk, pod kterými je jiskřička. (Seneca prohlásil, že "kdo chce zapálit, musí sám hořet", a protože Vox scholaris uděluje studentská rada, je tu ona jiskra výraznější než u předchozího řádu a opakuje se ještě na stuze.) "Pojítko" tvoří iniciály názvu řádu a stuhu lemují vavřínové větvičky.

 

Doufám, že se Vám řády budou líbit, i když jejich podoba má ke klasické kombinaci kovu a drahokamů daleko.

S pozdravem

H. Centaurix