Soutěže 1103
Výuka 939
Semináře 354
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 17. 7. 2013 20:48
Soutěž: Mezinárodní hádanky
Zadavatel soutěže: Belatris Nithelas Malrinová

Zadání soutěže

Léto bude dlouhé a s největší pravděpodobností se nedostanu nikam za hranice našeho Hradu. Proto potřebuji vaši pomoc, abych překonala nedostatek cestování ve zdraví.

 

Vyberte si po světě několik zajímavých zemí a sepište ke každé veršovanou hádanku. Správné odpovědi (tedy země/státy) ve správném pořadí vepište do obrázku, který připojíte k vypracování. Do hodnocení vám pak připíšu, kolik z vašich hádanek jsem zvládla uhádnout a které jste zahalili tak dovedně, že jsem na ně nepřišla. Indicie volte moudře a s citem, ne každý je odborník na zeměpis, proto je lepší kombinovat informace z různých oblastí (zeměpis, kultura, společnost, dějiny, věda atd.)

 

Minimální počet hádanek bude 5.

Každá hádanka bude mít 4 – 8 veršů.

Vypracování

Dobrý den, madam,

posílám Vám několik veršíkových hádanek, postavených zpravidla na kulturní historii a místní fauně, protože zeměpis jako takový není právě moje silná stránka.

Nakonec Vám posílám všechny, i tu první, která je spíš než hádankou soupisem indicií.

 

Jsou jednoduché, přesto doufám, že se Vám budou líbit.

 

Řešení: [link]

 

...jako adresát/čtenář je (tradičně) chápán neurčitý "hadač", proto se ve verších objevuje tykání a mužský rod, prosím, neberte si to osobně.

 

S pozdravem

H. Centaurix

 

1.

Rozlehlá země, větší jen jedna,
jazyky dvěma tady se jedná.
Příroda krásná, až se dech tají,
javoru lístek na vlajce mají.
Hokej a lakros ze sportů vedou,
poldové jízdní s lumpy zametou.
Královna jejich v jiné dlí zemi
– kterýpak stát je za slovy těmi?

 

2.

Poznej tu zemi, jež v moři leží,
Albion hrdý, hrady jej střeží.
Na jednom z nich žil kdysi král,
kouzelný meč mu proslulost dal.
V kopcích tam dudy horalů hrají,
v jezeře Ness si příšeru hájí:
málokdo viděl ji, každý ji zná,
v bájích či v pravěku svůj původ má.

 

3.

Romeo, Julie, balkon a růže,
kdo jejich příběhu odolat může?
Pod sluncem zářivým v aréně smrti
paprsky leskly se na mečích, v srsti.
Bělostná zvonice k zemi se sklání,
v které však krajině – zdali máš zdání?

 

4.

Helénské slunce na chrámy svítí,
v zemi, kde bohové zvykli si žíti:
na nebi nejvyšší, na moři druhý,
třetí si v podsvětí našel své druhy,
s bratry pak další nad světem bděli,
jedna – ta se sovou – moudrosti velí,
ve zbroji chodí a město má krásné,
ve které zemi, to jistě je jasné.

 

5.

Na jihu v dáli že skrývá se země,
věřili dávní už Římané pevně.
Boxeři s kapsou tu svobodně skáčí,
o kterou krajinu v hádance kráčí?
Na stromech medvídci žvýkají listí,
na chůdách ptáci si peříčka čistí.
Opera v botě domov si získala,
ve slávě stěží předčí ji La Scala.

6.

Východní zemi, kde létají draci,
hádanka halí, jen poslouchej dál:
armádu císař si do hrobu vzal,
vojáci z hlíny však na svět se vrací.
Kolkolem dokola zdi celé míle,
tajemství papíru chránit měl val?
O štůčky hedvábí sotva by stál
tlouštík, co kožich má z černé a bílé.

 

7.

Malí i velcí zemi tu znají
z pohádek krásných, z prastarých bájí:
džinové z lampy vystoupí rázem
daleko v poušti, netknuti časem.
Oázy svěžest poutníkům dají
a palmu do znaku celému kraji:
který to je, snad jsi poznal,
jejž domovem sám prorok zval.

 

8.

Zvířecí hlavy na tělech božích
staletí spí tam v kamenných ložích.
Opačná bytost klid králů střeží,
kteřížto v hrobce špičaté leží,
zatímco kolem čas rychle pádí
a písek s řekou věčný boj svádí.
Ve svitcích zapsáno jméno té země
písmem, jež obrázky sleduje věrně.