Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Nebelbrach Mechacha
Práce odevzdána: 11. 7. 2010 10:59
Soutěž: Jak to dělal Francois
Zadavatel soutěže: Belatris Nithelas Malrinová

Zadání soutěže

Napište villonskou baladu.
Nebudu vám říkat, o čem psát. Udělejte to jako Francois :-).

(kdo je ztracen, ať se najde u mě v kabinetě :-))

Vypracování

Balada, kterou zpíval lord Voldemort během svého závěrečného souboje s Harry Potterem

Brzy mne čeká převozníkův prám,
na druhou stranu budu převezen.
Nebyl jsem nikdy vskutku milován.
Takový život má, kdo nalezen
byl a v dětském domově vychován.
Neměl jsem svoji ani košili,
nyní však v celém světě pověst mám.
Jsem jako hůlka, kterou zlomili.

Kolik mrtvých za sebou zanechám!
Nebyl můj život jenom strašný sen?
Byl jsem snad loutka, ke složitým hrám
kterou si Merlin kdysi vymyslel?
Jako bych jméno neměl, byl jsem zván
Ty-víš-kdo. Přese všechno násilí
zapomenou, kdo byl jsem. To je šrám!
Jsem jako hůlka, kterou zlomili.

K obrazu mému nemám ještě rám.
Přibude k němu asi tento den.
Nevadilo mi, že jsem navždy sám,
jenom když moc má rostla jako rmen.
Teď ji však ztrácím. V čem je chyba má?
Proč na zlu světa ztrácím podíly?
Odejdu v chvilce, nevím ale kam.
Jsem jako hůlka, kterou zlomili.

Všem ještě jednu výstrahu teď dám:
chcete-li jít mou dráhou, rozmilí,
pohleďte, jak na konci vypadám.
Jsem jako hůlka, kterou zlomili.