Soutěže 1103
Výuka 939
Semináře 354
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 8. 6. 2014 07:56
Předmět: Kryptologie, 3. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

1) Nakreslete mi, jak si představujete pečeť Bradavic. Prosím o propracovanější, detailnější práci i s vysvětlením, proč používáte dané prvky, vysvětlete jejich symboliku.

2) Vyvořte společnou fotografii naší třídy i se jmény spolužáků a prosím si o přidání i mé osoby.

nebo

3) Jistě jste zažili situaci nebo vám někdo vyprávěl, kdy bylo nezbytné (ba možná dokonce život zachraňující) udržet tajemství světa kouzel. Napište mi tento příběh.


Vypracujete zadání 1) a 2) nebo jen 3)

Vypracování

Dobrý den, madam,

posílám vypracování prvního z nabízených zadání (ehm... jaksi v dvojím vydání).

S pozdravem
H. Centaurix

 

1. Pečeť Bradavic

1.1 "tradičnější" pojetí pečeti v kruhovém tvaru (použit by byl zelený pečetní vosk na dopisy pro žáky a červený pro diplomy či jinou významnější komunikaci školy)

Po okraji heslo "Draco dormiens numquam titillandus" (zprav. překládané jako nikdy nedráždi spícího draka)

Základem obrázku je hrad stylizovaný do písmenka H (Hogwarts, Hrad), s otevřenou bránou – na připomínku toho, že škola je otevřena všem mladým kouzelníkům bez ohledu na to, zda pocházejí ze starých kouzelnických rodů, nebo od mudlovského světa.

Kolem hradu se obtáčí spící drak – jako upozornění, že přestože škola vítá každého, kdo dychtí po vzdělání, ani omylem není bezbranná, ten, kdo by jí chtěl jakkoli ublížit, by se se zlou potázal.

Drak je navíc klasickým ochráncem pokladů a moudrosti, velkých vědomostí – k těm také odkazují otevřená kniha a svitek umístěné ve věžích (místo oken).

V otevřené bráně vychází z ozářené hůlky (základního magického nástroje) sprška sedmi hvězd.

pečeť

 

1.2 "netradiční" pojetí pečeti ve tvaru rovnostranného trojúhelníku

V ramenech nápis "Sapientiae & magiae ludus" (Škola moudrosti a magie, lat. "ludus" označuje jednak hru a jednak "školu", pův. tu gladiátorskou), na spodní straně "Virtus" (Ctnost).

Základem obrázku je špičatý klobouk, který víceméně kopíruje obvod trojúhelníkové pečeti, pouze ve spodní části se od něj odklání, aby ukázal knihu a svitek, které má pod sebou.

Špičatý klobouk – jednak klasický vnější rozeznávací znak pro čaroděje, jednak odkaz na Moudrý klobouk, který studentům po jejich vstupu na školu do jisté míry určí jejich další osud, cestu, po které se k vědomostem a do dalšího života vydají. Na krempě se náznakem usmívají ústa Moudrého klobouku, která vyřknou zařazení do koleje, na jeho hlavní části jsou do písmene H (Hogwarts, Hrad) vkomponovány oči, kterýma klobouk vidí do studentíkům až na dno jejich duše.

Kniha a svitek, které jsou pod kloboukem, stejně jako v prvním případě odkazují na vzdělání, které škola nabízí.

pečeť

 

2. Fotografie třídy jsou pořízeny při návštěvě Knižního labyrintu.