Soutěže 1103
Výuka 941
Semináře 354
Zmijozel

Autor: Neirin Awenyddion
Práce odevzdána: 10. 10. 2014 20:01
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 3. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň, ve které použijete tyto jevy: asyndeton, inverze, apostrofa, řečnická otázka

Vypracování

Havrani z varhan vraky vrhají

verš můj zní stejně jak jich krákání

 

skřek zvuk šrotu z kolejí tramvají

 

skřípotem veršů zní mé skládání

Krákorám verše vranám podobný

Krákorko krhej: "Krákor krámů krám."

Krát nepřestávej krákot krákorný

krákání krásou kryje křišťál. Krám

krypticky krutě krytí klamné kraď

chci písně krákat jsem přec zpěvný pták

však kníže veršů káže mi jen záď

tak říkám jen co jde mi přez zobák.

___Ó Múzo krutá slova pro mě máš!

___Proč úsměv nedáš mi bych básnil snáž?