Soutěže 1103
Výuka 941
Semináře 354
Havraspár

Autor: Lucy Mysterious
Práce odevzdána: 30. 11. 2014 23:45
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 6. termín

Zadání domácího úkolu

Vaším úkolem je vybrat si jeden z druhů lyrických písní a zpracovat píseň v tomto žánru. Mnoho štěstí.

Vypracování

**

Nacházel jsem věci, které zely prázdnotou,

hledal jsem Tvé oči zářící , nenašel.

Procházel jsem místa v doufání, že procitnou,

skláněl jsem se pokaždé, nenašel.

-

V rukou cítím ostré řezy, volají jen Tvé jméno,

zkamenělé slzy utíkají, potají.

Vidím úsměv Tvůj, dokud nerozežralo jej hejno,

Bloudím však už sám, potají.

-

Bylas mi rozkvetlou noční oblohou, běhal jsem v Tobě.

Pevně spoutané naše ruce, cítili jsme oddanost k sobě.

-

Tancuji v řekách plných slanosti, postrádám Tvou sladkost,

V uších nešelestí smích, neuchvacuje.

Jediný pohled do zrcadla, oslepí mě, ach, ztracená spanilost,

Střepy bodají v srdci, žití neuchvacuje.

-

Bylas mi rozkvetlou noční oblohou, běhal jsem v Tobě,

Pevně spoutané naše ruce, cítili jsme oddanost k sobě.

...navždy...

**

Děkuji.

S pozdravem,

L. Mysterious