Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 14. 12. 2014 15:01
Seminář: Troy - 1. část
Přednášející: Serge Renine

Zadání semináře

Vymyslete svoji vlastni verzy několika veršů o dobývání Tróje.
Příkladem vám budiž Homérův epos.
V případě že nemáte básnické střevo, tak mi napište popis některé z událostí a snažte se, abych tento úkol mohl nazvat uměleckým!


Vypracování

Dobrý den, pane,

snad Vám nebude příliš vadit, jak volně jsem si vyložila Vaše zadání – verše nejsou ani časoměrné hexametry, ani nelíčí samotné dobývání Tróje.

Nechala jsem se inspirovat Vaším výkladem a zaměřila se na svatbu Pélea a Thetidy, o níž jsem mluvil, ale šla ještě o fous dál do minulosti – proč si Thetis vzala smrtelníka, když se jí dvořili i ti nejmocnější z bohů. Závěrečné dvě sloky (což je stejně nehomérské jako samotné užití rýmovaného verše) pak "skočily" na konec trojské války, aby uzavřely započatou linii příběhu.

S pozdravem
H. Centaurix

 

A byla svatba – zralý hřích,
veselí a hodování,
a aby nerušila smích,
tak nechali bez pozvání
jednu bohyni.

Že Eris vládne hádkám, sváru,
radost hledá v rozbrojích,
vyhnouti se chtěli zmaru
po námluvách ošidných
z vůle osudu.

Krásnou nevěstu z rodu víl,
o jejíž lásku bozi stáli,
získal smrtelník – to byl cíl:
vždyť synek narozený králi
bohy nepředčí.

Tak Thetis s Péleem tu stojí,
na hosty své se usmívá,
o synka malého se bojí:
co čeká ho dle přediva
Moir, tří sudiček?

On svého otce předčí slávou,
proto krev smrtelnou mít má,
to tedy příčinou je pravou,
proč nymfu člověk objímá
bohům před zraky.

Tak svatba dala bohům klid,
syn Thetidin již není trnem v oku,
i slávu, sílu může mít,
už vládu Dia nenaruší v skoku
mladý Achilles.

Tak bozi svatbu velebí,
že zabránila válce o svět,
že bude dál mír na nebi,
a nechtějí hádky trpět
na své hostině.

Nač kalit radost zlostí, vádou,
mír slavit se má v svornosti,
tak nezvou tu, jež pod svou vládou
má svár – Eris nehostí.


Jak později se ukázalo,
to chybou bylo osudnou:
že Eris zuří a ne málo,
mstu ustrojí hned obludnou,
bohům i nymfě.

Tři bohyně rozhádala,
ten spor válku zažehl,
a než Trója ohněm vzplála,
syn Thetidin podlehl
šípu v patě své.