Soutěže 1083
Výuka 915
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Nebelbrach Mechacha
Práce odevzdána: 28. 12. 2014 08:49
Soutěž: básnivě... duha bez barev
Zadavatel soutěže: Queti Sylie

Zadání soutěže

 

Duha... napište báseň o duze. S jedním omezením. Nesmíte použít žádné slovo označující barvu (modrý, žlutý, tyrkysový) a dokonce ani slova, a slova od nich odvozená,"duha", "barva" a "odstín".

 

Báseň bude mít 4 - 12 veršů, duha bude jejím ústředním tématem.

 

Hodnocení až šest jednotek podle délkokvality za báseň obecnou, bonus pokud opravdu vyvoláte dojem duhy. Nedodržení podmínek je za nulu.

Vypracování

Velice lituji, co jsem vám udělal,

už nikdy znovu to nezopakuji.

Příště k vám raději odešlu anděla;

nechci svět vidět zas v hrůze všech ruin.

 

Jsem velmi výbušný, Otec vší poroby,

přesto mám cit v sobě, jak každá bytost.

Nad tou svou potopou, kterou jsem způsobil,

věřte mi, lidé mí, pronáším lítost.

 

Zvedněte hlavy své. Navzdory protivám

spatříte symbol mé hanby i pláče.

Pošlu vám anděla, když se naň podívám,

který vás utiší, kamkoli kráče.