Soutěže 1103
Výuka 941
Semináře 354
Mrzimor

Autor: Winterlynn Critchflow
Práce odevzdána: 22. 3. 2015 22:44
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 3. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň, ve které použijete tyto jevy: asyndeton, inverze, apostrofa, řečnická otázka

Vypracování

Inkoust

 

Jsi snad zpovědníkem mým?

Perem kaneš na papír

Myšlenkám mým krví jsi

Prostředníkem tekutým