Soutěže 1103
Výuka 939
Semináře 354
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 22. 3. 2015 08:56
Předmět: Nauka o tvorech nejnebezpečnějších, 1. A
Termín: 3. termín

Zadání domácího úkolu

Jak by pokračoval vztah Hagrida s Norbertem?

Vypracování

Dobrý den, pane,

věřím, že nebýt předčasného vyzrazení Hagridova tajemství by Norbert v Bradavicích skutečně – v zásadě i bezpečně – dorůst a zůstat.

S pozdravem
H. Centaurix

 

Jak bylo řečeno na online hodině, samotné vlastnění draka nelegální není, dokonce se čas od času i hledají "adoptivní rodiče" pro mláďata z dračích školek, která si natolik zvykla na člověka, že už je nelze vypustit do volné přírody rezervací (tito draci by se o sebe buď nedokázali sami postarat, ať už co se lovu nebo obecně setkání s jinými draky týče, nebo by naopak aktivně vyhledávali lidskou společnost, což je proti zásadám o utajení).

Hagrid ve spolupráci s Brumbálem by "jednoduše" museli přijít s historkou, jak se k nim zubožené dračí mládě dostalo.
– V historce by neměla padnout ani zmínka o partičce karet v hospodě, natož o skutečné totožnosti onoho zakuklence, od nějž Hagrid vejce ve skutečnosti získal. V upravené verzi by se však mohla tato zakuklená postava objevit v roli pašeráka, kterého Hagrid překvapil v Zapovězeném lese při své obchůzce – ve snaze uniknout odhalení pak kriminálník hleděl co nejrychleji zmizet (při pohledu na ozbrojeného Hagrida s Tesákem se ani není čemu divit) a na místě po něm zůstalo právě toto zubožené dračí mládě, které by ho při útěku jen zdržovalo...
– klíčová slova historky jsou přitom "zubožené" a "mládě":
a) zubožené = vysvětluje, proč se úřady o mláděti dozvídají se zpožděním: nejdřív bylo nutné se o něj postarat, ujistit se, že vůbec přežije chuďátko malé, vyhladovělé, týrané, až pak přišly na řadu nutné administrativní výkony a oficiální ohlášení vzniklé situace
b) mládě = zdůrazňuje, že Hagrid se nezapletl do nelegálního obchodu s dračími vejci (neobchodovatelný materiál kategorie A)

Jak ukázal Ohnivý pohár, Zapovězený les poskytuje dostatek prostoru pro ukrytí draka jak před samotnými studenty, tak před okolním světem:
– Bradavice samy disponují mnohými bezpečnostními opatřeními a magickými bariérami, včetně nezakreslitelnosti polohy
– Profesorský sbor se skládá z kompetentních odborníků, kteří jsou schopni profesionálně zajistit další posílení či modifikace těchto kouzelnických zábran podle pokynů MK a pracovníků dračí rezervace tak, aby drak neporušoval zákony o utajení ani v nadměrné míře neohrožoval studenty.
– Vedení Bradavic již při organizaci Ohnivého poháru navázalo úspěšné kontakty s pracovníky dračí rezervace, další spolupráce by tedy byla nejen možná, ale i vítaná. Bradavičtí by jistě dokázali s pracovníky dračí rezervace dohodnout náležité proškolení profesorského sboru a především Hagrida, aby drak ve svém "zajetí" prospíval a nestal se postrachem svému okolí. Několik specializovaných přednášek od profesionála z dračí rezervace by krásně doplnilo výuku péče o nebezpečné tvory.

Pravda, Norbert by nemohl žít v Hagridově srubu, ovšem nalezení vhodné lokace pro jeho nový domov v Zapovězeném lese by nemělo představovat zvláštní problém, nejenže Zapovězený les zná Hagrid jako své boty, ale vychází také s Kentaury, již by do umístění draka na "jejich" území nejenže také měli co mluvit, ale dokonce by se mohli stát dalším argumentem, proč by něco takového mělo MK schválit – máme tu celou skupinu inteligentních bytostí, které by na draka (z bezpečné vzdálenosti) dohlíželi.
... a když jsou s to "skousnout" Aragoga s jeho rozrůstající se rodinou, proč by měli nějak vehementněji protestovat proti jednomu drakovi?

"Vměšování" pracovníků dračí rezervace by jistě Hagridovi nebylo proti srsti, měl by debatoval a probíral dračí záležitosti s někým, kdo sdílí jeho obdiv k těmto magickým stvořením.

Po čase by Norbert pravděpodobně přešel do pověstí, co všechno v Zapovězeném lese žije, Hagrid by se s ním pravidelně vídal – studenti však nikoli. Výše zmíněné specializované přednášky by postupem let řídly, jak by se drak v Bradavicích aklimatizoval a "naučil se" nelétat na dohled k hradu. Nejspíš by ani nedocházelo k řízeným setkáním v rámci OVCE tříd péče o kouzelné tvory – i když tato možnost by mohla podpořit prestiž rozmanitosti a kvality bradavické výuky... přeci jen, která škola se může pochlubit "ochočeným" drakem?