Soutěže 1085
Výuka 916
Semináře 349
Nebelvír

Autor: Nebelbrach Mechacha
Práce odevzdána: 10. 4. 2015 16:11
Předmět: Literární seminář - poezie, 2. A
Termín: 5. termín

Zadání domácího úkolu

Ráda bych, abyste stvořili báseň ve stylu volného verše. Inspiraci můžete pojmout z obrázku ve výkladu.

Vypracování

Člověk a strom

 

Člověk není strom, nemá kořeny.

Ve svém životě může měnit místo,

chvíli

je v nížině,

chvíli

chodí po horách,

chvíli

pluje po moři.

Putuje, hledá sebe, hledá svoji půdu.

Ale na vše má jen chvíli.

 

Člověk je jako strom, pevně připoutaný k zemi.

Snaží se ji však opustit,

věčně

vzpíná své ruce k nebi,

věčně

směřuje někam pryč,

věčně

jako topol roste.

 

Až jednou uhnijí jeho kořeny,

které neexistují, a přece ho stále poutají,

kam se vypraví?