Soutěže 1103
Výuka 941
Semináře 354
Mrzimor

Autor: Winterlynn Critchflow
Práce odevzdána: 19. 4. 2015 22:04
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 5. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň s využitím těchto jevů: Oxymóron, epiteton, metafora.

Vypracování

Koncertní přestávka

 

Déšť kroků rozezněl
laboratoř zvuků
Hned zas křičí prázdnotou
- hlasité ticho
podle Johna Cage

Tekutá rozkoš
v laciném podání
kysne na jazyku
Kontu hlady
kručí v peněžence