Soutěže 1281
Výuka 1256
Semináře 422
Zmijozel

Autor: Amber Swenová
Práce odevzdána: 9. 10. 2010 15:54
Předmět: Nauka o fobiích, 1. C
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Dneska jsem chtěla probrat ještě Gnomofobii (strach z trpaslíků), ale bohužel se mi ztratily poznámky. Po vás tedy chci aby jste mi něco o této fobii napsali + přiložte vámi nakreslený obrázek, jak podle vás takový trpaslík vypadá. (úkol si vymyslete, ne abyste se pokoušeli něco najít například v knihovně, bylo by to zbytečné)

 

Vypracování

Gnomofobie = strach z trpaslíků

Všeobecná charakteristika:
Tento chorobný strach se projevuje v blízkosti kouzelných stvoření nazývaných trpaslíci. Jsou to malé bytosti, jejichž vzrůst je velmi malý (25- 50 cm). Nejčastěji se s nimi setkáte na zahrádkách popř. v lesích.

Gnomofobie se rozděluje do tří skupin:

I. skupina – nepravá gnomofobie
- strach se projevuje bez předchozích problémů, přichází náhle. Do budoucna se již opakovat nemusí

II. skupina – klasická gnomofobie
- nejběžnější typ

III. skupina - kombinovaná gnomofobie
- k chorobnému strachuje z trpaslíků je navíc přítomna další fobie vztahující se na domácí skřítky

Příznaky:
Lidé trpící Gnomofobií se místům výskytu trpaslíků vyhýbají, což dosti omezuje jejich pobyt ve venkovních prostorech. Odmítají vstoupit do zahrad. Pokud nemají na vybranou, neustále se úzkostně rozhlíží do blízké vzdálenosti a pod své nohy.

Příčiny:
Lékouzelníci vycházejí z předpokladu, že Gnomofobií trpí nejčastěji osoby, které měli negativní zkušenosti s trpaslíky. Velmi často se vyvíjí u dětí, jejichž rodiče vlastnili zahrádku, kterou si tato stvoření oblíbila.

Další možnou příčinou je strach, že by osoba mohla těmto malým stvořením ublížit. Někteří popisují zážitek, jak omylem na trpaslíka šlápli. Od té doby nesnesou pomyšlení, že by se tato situace mohla opakovat a vyvolává v nich hrůzu.

Důležitou roli zde hrají i rodiče. Pokud se rozhodnou svému dítěti vyprávět strašidelné historky či pohádky o trpaslících, může to taktéž vyvolat tento nezdravý strach.

Poslední známá příčina je vrozeného rázu. Člověk má tento strach již daný, bez vnějšího zásahu.

Léčba:
Všeobecně se doporučuje postavit se svému strachu čelem. V tomto případě je potřeba obezřetnosti, protože se reakce trpaslíků nedá odhadovat.
Ke zmírnění fobie se doporučuje slabý odvar z ďáblova osidla s příměsí žalostníku.

Historické okénko:
Tento druh fobie lidé znali od středověku. Mladý nejmenovaný asistent známého kouzelníka Axaxe poprvé zaznamenal nemoc do spisů přibližně v 11 století. Teprve od 15 století začala být nemoc známá pod současným názvem. Do té doby se předpokládalo, že jde o mírnou poruchu osobnosti, nikoli o chorobný strach.

[link]