Soutěže 1253
Výuka 1209
Semináře 410
Hogwarts.cz

Autor: Nerys Heliabel Ghostfieldová
Práce odevzdána: 10. 4. 2015 22:08
Soutěž: Básnivě... s příslovci
Zadavatel soutěže: Queti Sylie

Zadání soutěže

Napište báseň, která bude mít v každém verši alespoň jedno příslovce. Téma je na vás.

 

pro inspiraci http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADslovce

 

Rozsah 4- 20 veršů, hodnocení až 0,5 jednotky*počet veršů + až 3 jednotky za zajímavé splnění podmínky a celkový dojem.

Vypracování

Dobrý den, madam,
kéž básnička potěší! :)

***

Vítr dnes voní slaně,
jemně hýčká mě po líci
a letmo chladí skráně
jak nymfa tiše pějící.

Po pláži kráčím zvolna,
tu luna mi kyne šťastně,
ke koupeli zcela svolná
jsem a cítím se slastně,

sotva své ponořím tělo
a moře mě zhoupne mírně.
Rázem by se mi chtělo
být pryč, v dáli nedozírné,

plout tam, kam chodí hvězdy spát,
kde maják se hrdě tyčí,
kde moře vždycky chce si hrát,
kde příboj rozverně syčí.

Srdce čile pookřeje,
když pomalu kráčím zas ven,
ten maják uvnitř duše hřeje,
i když to byl vlastně jen sen.