Soutěže 1281
Výuka 1256
Semináře 422
Hogwarts.cz

Autor: Letitia te Tiba
Práce odevzdána: 2. 10. 2010 23:59
Soutěž: Soví nemoci
Zadavatel soutěže: Mintaka Orionis

Zadání soutěže

Jistě víte, že mám větší množství sov. Ditu, Megadrbku, Paní Zvědavou, Vtěrku a další a další. Jenže sovy mi tu a tam stávkují, odmítají létat. A tak se ptám... Nejsou nemocné?

Vaším úkolem je vymyslet 3 soví nemoci, popsat je, navrhnout správnou léčbu atd.

Dále pak vlastním Moje zlato (straku). Jakou nemocí může trpět ona? Jak ji léčit? Jak se ona choroba projevuje?(Každá nemoc bude řádně nazvána a rozepsána na minimálně dva palce. Maximálně tedy můžete uvést 4 nemoci - tři soví a jednu nemoc, která postihuje straky.)

Vypracování

1. Sovia zábudlivosť
Je to veľmi nepríjemná choroba. Ani nie tak pre sovu samotnú, ako skôr pre jej majiteľa. Choroba sa prejvauje zabúdaním. To znamená, že keď pošleme po chorej sove niekomu list, je veľmi časté, že ho priniesie niekomu inému. Takýmto spôsobom hrozí prezradenie listového tajomstva a preto ministerstvo urobilo mnohé prísne opatrenia pre prevenciu tejto sovej choroby. Samzorejme najprísnejšie sa prevencia robí priamo na ministerstve - keby sa sovy s úradnými oznámeniami zatúlali ktoviekam, bolo by to viac ako nemilé.
Príčiny choroby: Sovia zábudlivosť je spôsobená určitou formou degenerácie mozgu sovy. Nie je dokázané, že táto degenerácia je spôsobená vírusom, ale ani priama dedičnosť sa nepotvrdila.
Choroba nie je nákazlivá - aspoň sa nepotvrdilo rozšírenie choroby, ak chorá sova obývala spoločnú klietku so zdravými sovami.
Prevencia: Pre prevenciu je potrebné podávať sovám pravidelne vitamím Au a oranžové červíky. Vedecké výskumy, ktoré by dokazovali prospešnosť a konkrétny účinok týchto preparátov sú síce nanajvýš pochybné, ale obhod s preparátmi je nanajvýš výhodný. V súčasnosti sa vitamín Au aj oranžové červíky bežne pridávajú do predávaných kŕmnych zmesí pre sovy.
Liečba: Liečba je veľmi náročná a dá sa povedať neistá. Postihnutá sova musí podstúpiť náročné každodenné cvičenie. Existuje súbor predpísaných fyzických cvičení, ktoré prevádza so sovou školený cvičiteľ (ide o rôzne pohyby krídel, nožičiek i otáčanie hlavy...). Okrem toho sove liečiteľ ukazuje určité dané obrázky a farby, ktoré priaznivo ovplyvňujú spätné "naskočenie" pamäťových dráh.


2. Listonošská lemra
Táto choroba postihuje ako poštové sovy, tak aj straky a inú háveď používanú k rozosielaniu pošty. Je to akási obdoba muklovského syndrómu vyhoretia. Jej prvým štádiom je štádium priveľkého nasadenia. Postihnuté sovy sa do roznášania pošty vrhajú s priveľkým nadšením a roznášajú nielen listy svojho majiteľa, ale často sa ponúknu núdznym, že odnesú list ktorý potrebujú aj pomimo svojich povinností. Majiteľ postihnutej sovy si často neuvedomí, že ide o ochorenie a len si pochvaľuje akú rýchlu a ochotnú sovu má.
Problém je, že postihnutá sova je z práce tak nadšená a ochotná, že často nemá čas ani sa najesť. Často ostáva miska postihnutej sovy dlhý čas plná, a už ani nehovorím o sovách, ktoré ich majiteľ necháva nech sa živia len ulovenou stravou.
Sovy takto pracujú do úmoru bez dostatočnej dávky krmiva (zvlášť chýbajú čerstvé bielkoviny z ulovených myšiek). Potom veľmi rýchlo nastáva druhé štádium - chorobná únava.
Sova sa stane apatickou, len sedí na bidielku a nejaví záujem o roznášanie pošty. Ak ju aj prinútite s listom odletieť, cesta jej trvá abnormálne dlhý čas a takisto niekoľkonásobne dlhý čas potrebuje na oddych a rekonvalescenciu. Je bežné, že po doručení jednej zásielky postihnutá sova odpočíva aj niekoľko dní a nie je ochotná odniesť novú zásielku kým jej nestrčíte priamo do zobáka výživnú energetickú pochúťku.

Liečba:
Úplné vyliečenie z posledného štádia nie je možné. Postihnutým sovám sa podávajú výživné vitamínové preparáty a už celoživotne sú odkázané na núdzový režim. To znamená len pozvoľné roznášanie pošty, výdatná strava a láskyplná starostlivosť chovateľa.
Pri dobrej starostlivosti sa príznaky choroby minimalizujú, ale stále hrozí recidíva, tj. návrat ťažkostí.
Prevencia:
Ak zachytíme chorobu v prvom štádiu, je možné priebeh ochorenia ešte zvrátiť. Postačí ak nasadíme hneď vitamínové prípravky a zvýšenú starostlivosť, ako bolo popísané v lieče sovej lemry. Musíme si ale vždy dávať pozor, aby sme sovu nepreťažovali, pretože vždy hrozí, že by mohlo znova prepuknúť ochorenie.

3. Pelichanka
Prejavuje sa nadmerným vypadávaním peria a tzv. strapatením pierok, ktoré ostávajú. Tak sa stáva, že sova lieta pomalšie a hlučnejšie. doručenie pošty potom trvá omnoho dlhší čas a takisto lov býva problematický.
Postihnutá sova okrem straty na kráse býva postihnutá hnevom majiteľa a často tiež hladom, zvlášť, pokiaľ majiteľ sovu nekŕmi dostatočne výživnou stravou. Let sovu nadmerne vyčerpáva, takže po doručení pošty potrebuje dlhší odpočinok.
Rozdiel oproti predchádzajúcej chorobe spočíva v zmenách vo výzore sovy a v čase potrebného odpočinku. Pri pelichanke obvykle postačí hodina alebo dve oddychu po jednom doručení pošty.
Zásadný rozdiel je v spôsobe liečby choroby.

Liečba:
Na liečbu tejto choroby pomáha opeříčkovací lektvar. Najlepšie v kombinácii s vitamínom B, D, a dostatkom kalcia.
Pomáha tiež ochranné kúzlo *PEROPART*


4. Strakopud
Strakopud je strašná choroba postihujúca predovšetkým poštové straky. Jej hlavným prejavom je chorobný strach pred všetkým čo šuchoce. Teda aj pergamenom.
Postihnuté straky vôbec nie sú schopné odniesť poštu, pretože šuchot pergamenu priviazaný o nohu ich doslova desí.

Liečba:
Postihnutá straka musí byť v úplnom pokoji a aspoň 20 dní nesmie byť vôbec vystavená hluku šuchotavého typu. Nesmie sa vôbec stretnúť s papierom, pergamenom ani iným podobným materiálom.
Popritom sa strake podávajú preparáty ako Antistres, alebo Laudomídium. Liečbu podporujeme vitamínmi typu G, Č, a Sr.
Po preliečení stále podávame vitamíny a zníženú dávku Ladomídia, pričom straku postupne a veľmi pomaly privykáme na pergamen.
Úplné vyliečenie je vzácne, ale po dobre volejenj odbornej liečbe je straka znovu schopná nosiť poštu. Ovšem musí byť stále pod kontrolou, aby sa jej príznaky nevrátili.