Soutěže 1205
Výuka 1130
Semináře 404
Zmijozel

Autor: Alexa Spiderwicková
Práce odevzdána: 31. 5. 2015 17:12
Předmět: Kočka, tvor v kouzelnickém světě, 3. A
Termín: 8. termín

Zadání domácího úkolu

Najděte nějaký další zajímavý historický moment a popište mi, jak jsou v něm kočky zapletené. Minimální délka je tři palce.

Pokud nechcete psát, tak mi můžete na toto téma něco nakreslit. Můžete nakreslit komiks nebo jen jeden obrázek, který situaci vystihne. 

Vypracování

Pro vypracování tohoto úkolu jsem zvolila formu komiksu:

(Kterak Koperník na heliocentrickou teorii přišel, mňau.)

 

Kočičí komiks

 

Alexa Spiderwicková