Soutěže 1281
Výuka 1256
Semináře 422
Mrzimor

Autor: Jane Karen Langley
Práce odevzdána: 8. 10. 2010 09:51
Předmět: Syrová magie, 1. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Najděte v pramenech informace o po/využití syrové magie při budování Bradavic.

Minimálně 7 palců

Vypracování

Toto byl obzvláště zapeklitý úkol, neboť veškeré prameny o budování bradavic uvádějí, že byly použity výhradně hůlky. Nicméně kdo hledá ten najde. A našla jsem opravdu spoustu, i když většinou to jsou maličkosti, použití syrové magie.
Tak například sklepení pod jižní věží. Pevná žula, velikost 11 krát 12 metrů. Vyhloubena Archibaldem z Kentu v roce 1751, bohužel hůlkou, ale větrací šachta na odvod kouře a splodin, sklepení sloužilo jako alchymistická laboratoř, již byla jeho žákem Johnem Williamsem proražena použitím syrové magie, neboť při jednom z experimentů došlo k výbuchu, která zničila veškeré dřevěné vybavení a tedy i hůlky, a expanzi nebezpečných par. Student čtvrtého ročníku Williams nelenil a se zbytkem vědomí se soustředil na přetvoření sloupce žuly na prášek, který pak dalším kouzlem profouknul ven i s nebezpečným plynem. Toto sice není příklad přímo z budování, ale částečně se toho dotýká.
Další stopa syrové magie se nachází opět ve sklepeních. Tentokráte v dračích slojích. Dříve tam byli chování draci, kteří pak byli používání k soubojům a tréninku. Dnes už je z nich skladiště. Každopádně žlaby, do kterých draci dostávali žrádlo, jsou syrovou magií přeměněné čedičové kameny. Postaral se o ně umělecký sochař Hans Fraubert někdy v 15. století.
Nyní něco z bližší historie. V první polovině 19. století se na okraji pozemku zřítil strom přímo na plot okolo Bradavického hradu. Jeden z kamenných sloupků byl poničen. Opraven byl opět hůlkami, ale jeho reliéf v horní části, byl vytvořen užitím syrové magie.
- o dva dny později -
Ufff... dneska jsem ve velmi staré části Archívu našla zajímavé informace. Tak například veškeré cesty, které vedou po pozemcích hradu, mají podloží upravené použitím syrové magie. Dokonce i některé terenní úpravy, byly takto provedeny. Například hned první zatáčka za hlavní branou, prochází místem, kde původně stál obrovský čedičový monolit. Tento byl sm rozemlen na prach, který posloužil jako pojivo štěrku pod cestou.
Astronomická věž! dostavba z pozdního období hradu, přímo čiší syrovou magií! kažý druhý kámen (přesně!) byl opracován a umístěn za pomoci syrové magie! Pracovali na tom dva kouzelníci, jeden s hůlkou a druhý bez.
Famfrpálový stadion! První jeho verze z konce 15. století stála zcela, na kamených základech. Tyto kameny sem byly dopraveny až ze skotských hor, hádejte jak! Tyto kameny jsou dnes už pryč, protože přestavba stadionu si vyžádala obrovské úpravy kvůli změnám v pravidlech.
Knihovna! něketré police nemají žádné šrouby, hřebíky ani vruty a přesto drží. Jednotlivá dřeva jsou očarována a využívají svoji vnitřní sm k tomu, aby držela u sebe.
No a nakonec jsem si nechala lahůdku. Sousoší na hlavním náměstí, je dílem mistra kameníka Shansela de Frietzerova z Holandského Hardervijku. Vynikal tím, že svá díla tvořil zásadně vnitřní přeměnou syrové magie daného kamene. Tak i naše socha, je tímto způsobem, nemůžu říct vytvořena, přetvořena!

našla jsem toho ještě trochu víc, ale čas mě tíží a víc nestihnu napsat. Každopádně to nejzajímavější jsem vypíchnula.
JKL