Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Havraspár

Autor: Derien Vardene
Práce odevzdána: 29. 10. 2015 13:57
Předmět: Péče o kouzelné tvory, 3. A
Termín: 4. termín

Zadání domácího úkolu

O karkulinkách jsme si toho dnes vlastně moc neřekli, takže vaším úkolem bude sepsat mi o nich minimálně čtyřpalcové pojednání. Jak přicházejí na svět, jak dlouho žijí, čím se živí, v jakých typech společenství tráví svůj život, co je na nich zajímavé, čím jsou nebezpečné, jakého druhu je jejich magie atd. Doufám, že mi podáte co nejširší výklad, odfláknuté práce nechci vidět!


Případně... kdyby někomu z vás trhalo žíly, že pořád jen píšete, jako mimořádný úkol zadávám opět kreslení. Máte tedy možnost odevzdat mi onen obrázek jako řádný úkol, pokud chcete – ale beru ho pouze jednou, takže pokud mi ho odevzdáte zde, mimořádný úkol již neodevzdávejte!

Vypracování

Dobrý den,

zasílám vypracování domácího úkolu.

Karkulinka je velmi starý a zvláštní tvor. Vyskytují se na místech, kde byla prolita lidská krev. Kde se vlastně berou? Rodí se z křivd zemřelého. Pokaždé, když vůči svému já cítíme křivdu, neprávo, opovržení, vznikají mimo klasických červených krvinek stopkové mitochondrie. Tyto maličké uličnice putují naším živým tělem. Pokud je spor vyřešen, nebo je dotyčný důkazně očištěn, rozpadnou se. Pokud ne, hledají si v těle "kamarádky". Jiskru pro zrození Karkulinky jako takové, však dodá až nenadálá smrt jedince cizím zaviněním. Nahromaděná zlost či potlačovaný vztek s výčitkami uvnitř mitochondrií dávají vzniknout velmi nebezpečnému tvorovi, který se cítí být nezařazen a ztracen sám v osudu zapomnění. Minimální počet mitochondrií jsou tří, maximum na jednoho tvorečka osm. Stvořeno jich tedy může být více najednou. Takto zrozená Karkulinka je velmi vzteklá! Za noci se snaží přemílat zděděné vzpomínky a hledat viníka. Pokud získá přesvědčení, že jej má, přemlouvá další k dopomoci pro učinění spravedlnosti za dost. Najdeme je tedy v zájmových skupinkách. Jsou nebezpečné za noci, kdy táhnou za označenou osobou, zejména mudlovského typu (mezi kouzelníky se většinou krev nestihne prolít díky množství zaklínadel, jež jsou užita), se záměrem jej ubít. Zároveň si dávají velmi záležet, aby místo, kde hodlají vykonat svou pomstu, bylo zajištěné tak, aby z prolité krve vsakujíc se do země, nevyskákaly další Karkulinky. Tahají sem očarované listí. Takže pokud vstoupíte do pokoje, kde cítíte mokro a listí, utečte! A zároveň přemýšlejte, komu kdy jste ukřivdili! Často k záchraně života stačí upřímná omluva a zpytování.

Karkulinky se živí energií, která pohání mitochondrie a z umělého smutku. Z falše a lži, která nejen sídlí v lidech, ale je spjata i s místem válek, kde často umírají nevinní obelhaní, ukřivdění lidé, jimž byly slibovány nové zítřky, které nenastaly. Proto velmi zvažte, pokud budete chtít projevovat lítost u místa (třeba i pomníku), jen tak "na oko". V ten moment jste krmí pro přítomné Karkulinky. Řekněte sami, cítili jste se někdy vyčerpaní na školní exkurzy po památkách, či válečných prostředích? To jste zřejmě neprojevovali úctu opravdu, ale jen proto, že musíte mít čárku za účast a to je špatné, falešné! Krmili jste vzteklé tvorečky ukryté v zemi.

Magie, kterou démonci ovládají je psychologického směru. Jakmile vstoupíte na připravené očarované listí, dostavuje se agónie. Cítíte hněv, vztek, vše, co Karkulinka prožívá. Za šepotu ostatních pomocníčků si sami lehnete a necháte se bít, přičemž vám do hlavy promítá hrozné myšlenky, obrazy, závěry, zradu. Pokud je označen nevinný, jeví ještě stopy vlastní vůle. Nadějí je mluvit. Ukázat, že to,co se děje přijímá. Pokud podlehne hrůze obrazů, je ztracen. Jsou pouze dvě možnosti, jak se Karkulinka rozplyne. Buď sama odhalí pravdu a naplní podstatu a rovnost, nebo je zapomenuta osoba, z jejíž krve vznikla, a s ní celá historie událostí, jež Karkulinku drží naživu.

Zajímavostí je, že se samovolně nerozmnožují, i když se rodí zrcadlově pohlaví majitele krve. Tedy z muže se zrodí Karkulinka s zrzavo-červenými vlásky ženského pohlaví, z ženy s modrými vlásky, mužského pohlaví. Nejvíce bolestivé je viděti bezpohlavní Karkulinku zelenou. To je odkaz dítěte. Ta viníka bije nejvíce. Je nejvíce nebezpečná a setkání s ní většinou bývá smrtelné pro každého.

 

Uctivě

Derien Vardene z Ilku