Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Hogwarts.cz

Autor: James Watfar
Práce odevzdána: 16. 1. 2011 20:59
Předmět: Symbolon, 1. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

http://img441.imageshack.us/img441/3030/cestysybolon.png

V těchto odkazech máte vždy všechny karty Lva a všechny karty Raka. Vyberte si jednu z cest (Lva nebo Raka) a všechny karty (12) na jeho cestě krátce shrňte. Můžete to udělat nesourodě nebo to můžete pojmout jako cestu a popsat, co vše se musí Rak nebo Lev naučit.

Minimálně na 9 palců.

Zde vám pro názornost předkládám cestu Berana:

http://ee.dunres.sk/karty/symbolon/cesta_beran.htm

Beran: BOJOVNÍK
Právě jsi se narodil a musíš se prát o své místo na slunci. Potřebuješ za každou cenu prosadit své fyzické JÁ. Je to tak správně, teprve časem pochopíš, že jsou potřeby i jiné hodnoty, ale teď musíš bojovat jen o své holé přežití.

Beran + Býk: EROS
Přijal jsi své tělo a naučil ses přijímat i cizí těla. Dokázal jsi tak usměrnit svoji sexuální energii správným směrem. Vymezil ses fyzicky vůči okolí a naopak jsi přijal fyzicky své okolí.

Beran + Blíženec: PRANÝŘ
Pochopil jsi, jakou váhu má lidské slovo a komunikace. Víš, že se dá lehko zneužít. A proto vážíš každé slovo, protože může být lehce použito proti tobě.

Beran + Rak: ÚTĚK OD MATKY
Myslel sis, že snadno utečeš své duši a svým citům, jenže ouha. Na první křižovatce bez nich jsi zjistil, že je nutně potřebuješ ke svému životu, i když ho někdy dost ztěžují. Proto jsi nakonec přijal i své city.

Beran + Lev: BOJ
Stejně tak jsi pochopil, že je marné bojovat sám proti sobě a proti svému egu. Daleko jednodušší je ho přijmout a smířit se s ním. I když někdy může pěkně vystrkovat růžky. (U téhle karty mám potřebu zdůraznit jeden detail: podle mě také říká, že člověk má bojovat se sobě rovnými soupeři. Tzn. intelektuální přestřelku nepovedu s geniálním vědcem ani slaboduchým obecním bláznem. Vyberu si někoho, koho dokážu pochopit, a kdo dokáže pochopit mě. V případě prohry, tak stejně odejdu obohacen a v případě vítězství můžu mít skutečnou radost ze svého úspěchu. Taky to znamená, že se neperu s holkou, pokud jsem kluk atd.)

Beran + Panna: VINA
Na své cestě ses naučil, co je dobro a co je zlo. Pochopil si, že obě dvě složky vesmíru jsou nutné pro jeho správné fungování. Proto se nebojíš přiznat své viny a poklesky.

Beran + Váhy: HÁDKA
Naučil ses, že i ve vztazích s lidmi je nutné bojovat za svůj názor. Zároveň jsi ale pochopil, že je potřeba naslouchat i tomu druhému a občas sklonit hrdé a majestátní Já před daleko krásnějším ale složitějším My.

Beran + Štír: UPÍR
Poznal jsi také, že není možné ukrývat své slabé (a možná nekonvenční) stránky pod roušku tmy. Naopak, je potřeba s nimi vyjít na světlo světa, jinak by tě mohly vysát (zcela zbytečně) zaživa.

Beran + Střelec: KŘIŽÁK
Také jsi pochopil, že názory se nedají prosazovat násilím. Proto fanaticky nikoho nepřesvědčuješ o své pravdě a nenecháš to činit ani sobě.

Beran + Kozoroh: MARNÝ BOJ (ZÁBRANA)
Také jsi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy je třeba pokorně pokleknout před těžký úkol a přijmout svoji prohru. Vždyť k cíli nakonec stejně vede úplně jiná cesta!

Beran + Vodnář: NASCHVÁLNÍČEK
Dokážeš se povznést nad drobné nezdary a umíš se jim zasmát. Také jsi v sobě zkrotil potřebu vysmívat se ostatním a dělat jim věci natruc. Nyní tak činíš jen prostřednictvím nevinných žertů či bonmotů.

Beran + Ryby: ABSOLUTNÍ BLÁZEN
Dobojoval jsi. Pochopil jsi, že jsi na konci své cesty, Bojovníku. Teď už v tomto světě fyzicky nic nevybojuješ, ale můžeš o tom alespoň snít. Ale kdo ví, přání někdy bývá otcem myšlenky.

 

Kdyby byly nejasnosti, piště sovy!!!

Vypracování

Berte to prosím s rezervou, psal jsem většinou z hlavy, takto narychlo bych nestihl prolistovávat a číst výklady, hodně karet je tak popsaných čistě z toho jak působí..což je vlastně dobře :))

Tak tedy, Lev.

První karta – Boj
Není třeba příliš se rozepisovat, karta mluví docela jasně. Je v ní bojovnost, typická lví síla, tak trochu tvrdohlavost a neústupnost. Vlastnosti a postoje které velice ovlivňují život, chování a jeho následky. Proto je velmi důležité udržovat význam této karty ve správné rovnováze, protože přílišná bojovnost napáchá stejně velké škody, jako když se bojovnosti nedostává vůbec.

Druhá karta – Panovnice
Karta značící jakousi..funkci? panovnice, což sebou přináší mnoho vlastností které mohou být stejně tak dobré jako špatné. Panovnice může být pyšná a rozmařilá, ale také může být panovnicí moudrou, která tyto vlastnosti dokáže mít i v jejich dobrém a prospěšném významu. Stejně tak je to i s mnoha dalšími vlastnostmi, které jsou pro panovnici, pro její místo ve společnosti, typické. Karta vypráví právě o nich a o jejich využití.

Třetí karta – Herec
Další z karet jejichž význam je hned nasnadě. Podobně jako u panovnice, vypráví prostě o tom, co je pro „herce“ typické. O jeho schopnostech ale také o tom, jak se chová. Může toužit po potlesku a uznání, může rád měnit stereotyp v nespočtu rolí. Nebo jen není rád sám sebou, nebo je rád součástí příběhů, jejichž konec předem zná a nemusí se ho bát. Možností této karty je nespočet.

Čtvrtá karta – Neslučitelnost
Karta kterou budu vždy vidět jinak než ostatní a jinak než název napovídá. Vypráví o vztazích dvou světů, o odlišnosti toho co si je blízké. O jednotě stvořené z dvou rozdílných částí. O pochopení odlišného, o různosti názorů, postojů, vlastností...tak trochu o neslučitelné sloučenosti.

Pátá karta – Král
Karta, která lvy vystihuje asi nejlépe. Vyzařuje z ní vznešenost panovníka, vládce. Jistota a pevné místo na trůnu, vysoko nad svým městem se symboly vlády hrdě drženými v rukou. Ale to vše se může velice snadno stát jen výsledkem snahy vypadat tak i přes to, že je skutečnost úplně opačná. Vypadat mocný a sebevědomí i když to tak není. Trochu se tak karta může dotýkat i snahy zavírat oči před problémy a k tomu ještě nedat navenek nic znát, schválně, což může být zrádné.

Šestá karta – Nemocný král
Opět jedna z karet, která může mít na tisíc významů. A to, ač se to nezdá, nejen ty špatné. Mluví o králi, který je unaven, nemocen, vyčerpán. A k tomu všemu sám, opuštěn. V jejím významu se může skrývat jakýsi spravedlivý (nebo nespravedlivý) trest za špatné skutky. Cosi, co člověka dostihlo a pomstilo se mu, jako minulost. Nebo může být jejím významem jakási zkouška, či spíše podnět k uvědomění si nějaké skutečnosti. Těžká chvíle která upozorní, že je něco špatně. A tak dál, významů může být spousta.

Sedmá karta – Královská svatba
Na pohled karta téměř dokonalá, což však znamená také nejnebezpečnější, protože opačný význam nejlepšího významu bolí víc, než opak něčeho ne tak skvělého. Karta hovoří o harmonii, vztahu, souznění, o všem v té nejlepší, nejdokonalejší a nejlepší možné formě. Ale s tím také o pravém opaku, o naprosto špatné formě toho všeho.

Osmá karta – Mág
Karta rovněž mnoha významů. Mluví o schopnostech, velice dobrých a užitečných. To by znělo hezky, kdyby ovšem karta nemluvila především o jejich využití. To může být zlé, za špatným účelem který pak vede k nedobrým následkům. Stejně tak ovšem může být dobré a užitečné, i když třeba ne vždy hned na první pohled.

Devátá karta – Fortuna
Karta vyprávějící o odměnách za člověkovo chování, za jeho činy. Ale také o schopnosti takovou odměnu převzít, o způsobu jakým se k převzetí člověk zachová. Jelikož je jejím pozitivním významem je odměna, není třeba vysvětlovat, jaký bude význam opačný.

Desátá karta – Břemeno
Poměrně jednoznačná karta, karta o těžkém údělu a nejen o něm, o údělech vůbec. O cestách kterými tyto úděly překonáme, o způsobu jakým to uděláme, o vytrvalosti a odhodlání. Také vypráví o samotě, o tom že jsme kolikrát na tyto úděly sami. A kolikrát na ně chceme být sami. Nebo naopak nechceme ale nemáme jinou možnost než úděl zvládnout bez pomoci.

Jedenáctá karta – Pád
Karta mnou lehce nenáviděná. Jejím význam je volnost, svoboda získaná pohledem uvědoměním si svých chyb, svého života. Pohlédnutím do šaškova zrcadla a pádem krále, která praští do hlavy aby se vzpamatovala. Rozváže a osvobodí z nevědomosti, tak trochu karta poznání. A její opak..netřeba říkat, že není nejveselejší.

Dvanáctá karta – Buddha
Karta o meditaci, zvládnutí a pochopení sebe sama. A vlastně vůbec tak trochu o sobě samém. O člověku, kterému možná věnujeme málo pozornosti a přitom jsme s ním neustále, o nás samotných. O chvílích kdy jsme jen sami se svým vědomím a musíme to se sebou vydržet. O všem, co v tomto směru děláme špatně nebo dobře.