Soutěže 1927
Výuka 2243
Semináře 759
Mrzimor

Autor: Chester Mikeyskovitá
Práce odevzdána: 20. 2. 2016 19:48
Předmět: Literární seminář - poezie, 2. A
Termín: 1. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň s maximálním použitím asociace. Minimální délka 4 řádky, maximální 16 řádků.

Vypracování

Hezký den, 

nejsem si jistá, jestli jsem ty asociace moc "nepřeasociovala" a poznáte, co jsem měla na mysli. Ale snad ano. Přála bych si to. I když jde o pochmurnou báseň, snad potěší. A jinak... páni, to bylo těžké! Jsem ráda, že mohu být na vašem předmětu znovu. :o) 

 

Smrt

 

Temná a skrytá pod tíhou smutku
šine se pochmurnou cestou životem,
udolána nevírou hlučných skutků
civí na blouznivé jiskry za plotem.

 

Oblak lidské chatrnosti a cnosti
za sebou jako balónek na provázku
vede si a hlasitě při tom luská prsty,
když opouští jásot a sundává masku.

 

Obtěžkána plnými vaky hravých stvůr,
které lísají jako koťata se k dlani,
vkráčí tiše na opuštěný pln kamenů dvůr,
nevnímá, jestli pozůstalé to zraní.

 

Zvysoka spouští jako po nitkách
se pavouci v pustinách žijící.
Kornouty ploché a šedé lkát
slyší všechna světla tonoucí.

 

I do ruky ráhno jí padne
a hlad po hlíně v duších se zvedá.
Radost, že svědomí chřadne,
udusit a zničit světla práci jí nedá.

 

Pouští se do toho čile,
kope světabol pro všechny chřadnoucí.
V očích ostatních provinile
se tváří, i když mysl jasná plane jí mocí.

 

A když udusá poslední výkřik do tmy
a zatančí si na čerstvé hlíně.
Zastrčí maličko vysunuté zlé rohy,
a s jasem a jiskrami zas splyne.

 

Na tváři masku všech úsměvů a nálad,
když prochází kolem hladového davu.
Z jedné strany bolest a z druhé chvála,
sama přemýšlí, komu tentokrát stít hlavu...