Soutěže 1110
Výuka 949
Semináře 355
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 27. 2. 2016 17:55
Předmět: Bájní tvorové z různých světů, 2. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

1) Nakreslete mi nějakého ze jmenovaných obrů.
2) Napište báseň na téma některého z obrů, či nějaké rasy obrů.
3) Zamyslete se nad poslední otázkou. Co si myslíte, že je nejpravděpodobnější?

Vypracování

Hezký den, pane,

tentokrát posílám rýmovačku o Polyfémovi.

S pozdravem
H. Centaurix

 

Od poklopu ku poklopu
kyklop kouli koulí,
žije ve tmě a od stropu
má na hlavě bouli.

Oko velké vprostřed čela
dávno už nic nevidí:
smutný osud Polyféma,
že měl zálusk na lidi.

Zpočátku žil jako bača,
poté připlul námořník,
sám se pozval – ejhle, sváča –
žádné prosím, žádné dík.

Kyklop přihnal ovce z pastvy,
jeskynní vchod zajistil,
vtom spatřil to humpoláctví,
svému oku nevěřil.

"Hosté" už se obsloužili,
jak by jim vše patřilo:
nemohou s ním měřit síly,
jídlo se mu změnilo.

Místo sýra, skopového
bude maso člověčí:
dva z nich snědl beze všeho,
dřív než ovce zabečí.

Odysseus s hrůzou vidí
smrt svých přátel, siláků,
najednou si přijde pidi,
jako zajíc ve vaku.

Na útěk, byť zoufalý,
potřebuje lstivý plán:
balvan z vchodu odvalí,
jen jeskyně pravý pán.

Nejdřív obra svěřil vínu
(tím množstvím by padl vůl),
poté odhodlal se k činu,
do oka mu vrazil kůl.

Obr sice řval a zuřil,
přec si rozum zachoval,
balvan z vchodu neodvalil,
uvězněný zůstal král.

Ráno kyklop pouští ovce
jako jindy ven se pást,
každou hladí rukou lovce:
útěkáře čeká past.

Jenže slavný král z Ithaky,
neschoval se mezi
s kontrolou počítal taky,
pod nimi jde ze síně.

Kyklop, který přišel o zrak,
marně metal kameny,
loď jim neproměnil ve vrak,
zůstal sám a zhrzený.

Bez zraku a bez kořisti,
ve věčné tmě, nezná klid,
opíjí se vlastní zlostí,
o pomstě může jen snít.