Soutěže 1481
Výuka 1517
Semináře 499
Zmijozel

Autor: Ciel Arcum Arrow
Práce odevzdána: 2. 4. 2016 11:02
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 4. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň s těmito jevy: metafora, personifikace. Plus pomocí přirovnání vyjádříte tmu nebo slunce.

Vypracování

 

Jak tanečnice pod horami,

kraluje si do svítání,

pod závoj svět ukrývá,

když slunce svit už usíná. 

 

 

Koně plaví kočár nesou,

nad zemí a pod nebesy,

stíny plaší podkovami,

květiny se k nim naklání.

Večerem již znaveni,

navrací se do stání.