Soutěže 1108
Výuka 949
Semináře 355
Zmijozel

Autor: Alexa Spiderwicková
Práce odevzdána: 18. 9. 2016 23:30
Předmět: Kouzelnická němčina, 1. A
Termín: 1. termín

Zadání domácího úkolu

Popište mi život nějakého známého německého kouzelníka a sežeňte si o něm co nejvíce informací, ať již v mudlovských nebo kouzelnických knihách. Pokud objevíte nějaké tajné svitky, které ještě nikdo před vámi neprozkoumal, také se tomu nebráním a ráda se poučím o něčem novém :)

Vypracování

Německý kouzelník a jeho život

Jak kouzelníci, tak i mudlové svým dětem předčítají pohádky. V tom se shodují, avšak už se rozcházejí v interpretaci příběhů a zvláště pak ve vysvětlení magických událostí. Malí kouzelníčci tak vědí, že Šípková Růženka byla otrávena silným uspávacím lektvarem známým jako doušek živé smrti, kdežto mudlovské děti mají jen mlhavou představu o jakési spací kletbě. Ale nějaké to povědomí o kouzlech přece jen mají.

A právě o to, aby i mudlové o existenci kouzel tušili, se snažil německý kouzelník, kterého chci představit. Jmenoval se Fridrich Schwarz a proslul svými spisy věnujícími se vztahům kouzelníků a mudlů a právě podporou rozšíření pohádek a pohádkových příběhů mezi kouzelníky i nekouzelníky.

Fridrich Schwarz žil na přelomu 18. a 19. století. Narodil se v kouzelnické rodině, kde se po generace předávala tradice lektvarové magie. A tak se i od mladého Fridricha očekávalo, že se po vystudování německé klasické školy čar a kouzel vydá ve šlépějích mistra lektvarů. Ale jeho srdce ho táhlo jiným směrem a vydal se cestou diplomatických styků mezi kouzelníky. Při svých četných zahraničních cestách přišel do kontaktu s různými názory na utajení kouzelnického světa a ještě rozmanitějšími metodami, jak utajení kouzelníků dosáhnout. Rovněž i přístup k mudlovské veřejnosti se v mnoha zemích značně lišil. A tehdy se právě Fridrich začal blíže zajímat o vztahy kouzelníků s mudly. Už na úvodu jsem uvedla, že podporoval povědomí magii mezi širokou veřejností bez rozdílů na kouzelnický původ. Nesledoval tím přípravu mudlů na vystoupení kouzelníků z utajení. Schwarz si totiž dobře všiml, že tím, jak přibývá smíšených manželství, se i mezi čistě mudlovskými rodinami může narodit dítě obdařené kouzelnickými schopnostmi (jako jeho manželka Gerda, vynikající čarodějka s mudlovskými kořeny). Chtěl proto přirozenou cestou seznamovat mudly (nejlépe už od raného věku, protože děti jsou méně zatvrzelé přijmout existenci něčeho „nadpřirozeného“) s kouzelnickými fakty, aby to pro ně pak nebyl šok, až dostanou svoji pozvánku ke studiu čar a kouzel. Nejednou se totiž stalo, že byla taková pozvánka v mudlovské rodině odmítnuta jako žert, rouhání a podobné věci.

Dlouho si Fridrich lámal hlavu, jak to všechno správně podat a zcela přitom neodhalit kouzelnické společenství. Vše pak změnilo osudové setkání s bratry Grimmovými. Oba bratři se velmi zajímali o folklór, mytologii a sbírali různé pohádkové příběhy. Když se Fridrich dozvěděl, že bratři plánují udělat sbírku pohádek, aby se s tradovanými pohádkovými příběhy mohl seznámit každý, hned věděl, že to je jeho hledaná příležitost. A tak jim při sepisování knihy pomáhal a doporučoval jim vhodné příběhy k zaznamenání a opravoval některé nepřesnosti v kouzelnických faktech. Samozřejmě nebyl autorem, proto měl „jen hlas poradní“, jak sám říkal, a tak se mezi pohádky dostala řada mírně zavádějících informací, ale i tak byl Fridrich s výsledkem velmi spokojen.

V pozdějších letech se pak Fridrich věnoval obhajobě kouzelníků s mudlovským původem a snažil se o rovnoprávnost přístupu ke kouzelnickému vzdělání pro každého. Nadělal si tak mnoho nepřátel mezi starobylými kouzelnickými rody, přesto měl i řadu zastánců. Svoje stanovisko obhajoval až do konce svého života – dožil se úctyhodných 93 let.

 

Alexa Spiderwicková