Soutěže 1110
Výuka 949
Semináře 355
Havraspár

Autor: Lucy Candis Rogers
Práce odevzdána: 29. 12. 2016 18:17
Předmět: Dějiny čar a kouzel, 2. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Vítejte u ročníkové práce, která završí vaše putování takřka polovinou kouzelnických dějin.

V tuto chvíli jste již znalí historických poměrů až do 18. století. Moderní dějiny budou oblastí, která čeká na ty z vás, kdo projdou do třetího ročníku. Vaším ukolem bude vypracovat Orákulum kouzelnického světa z dob, které nyní znáte - čili od počátku věků do 18. století.
Každá magická říše takové lejstro má, lejstro, které tvárnou formou shrnuje její minulost, přítomnost a naznačuje i něco z budoucnosti. Inspirovat se můžete například u Říše divů. Volit můžete ze tří variant zpracování:

A) hmotné - Orákulum vyrobíte ručně, nakreslíte či poskládáte reálnou koláž. Samozřejmostí je chronologická posloupnost. V tomto případě může být vaše práce zcela bez textu - o to sdílnější však bude její vizuální podoba.

B) grafické - poskládáte Orákulum v počítači, můžete i digitálně kreslit, skládat grafické koláže. V tomto případě bude ale u každé události i rytmické čtyřverší, které ji nápaditě vystihne.

C) textové - každou událost patřičně magicky zaklejete do textu na 1 palec a jednoho dvouverší. Nebudete psát jen hala bala, jako byste to vykládali kamarádům u Rosmerty - mějte na paměti, že Orákulum je silně magický a jasnozřivý artefakt, cenností a inteligencí ne nepodobný Moudrému klobouku. Podle toho tedy budou vyznívat i jeho psané promluvy.

Ať už zvolíte jakoukoli formu, budete vybírat události probírané na hodinách v 1. a 2. ročníku - těchto událostí bude na jedno Orákulum min. 9. Výběr je na vašem uvážení a bude udávat tón a poselství celého Orákula. Volte tedy pečlivě, Orákulum by mělo mít jasnou myšlenku, která promlouvá.

Závěrem své práce mi ještě na min. 1 palec (max však 4 palce pro ukecánky) své Orákulum představíte a budete mít možnost vysvětlit své pojetí práce.

Přeji mnoho zdaru, plánujte průběžně a neváhejte mě kontaktovat v případě dotazů. Těším se na hotové výtvory!

Vypracování

Dobrý den,

po dlouhém uvažování jsem se rozhodla zpracovat své orákulum do podoby historie našeho hradu. Najdete zde jak zakladatele, tak hradní ikony i politické osobnosti, které měly vliv na formování bradavických tradic a pravidel. Po celé délce orákula můžete v pozadí rozpoznávat obrysy a náčrty hradu. Poslední dvě osobnosti - tedy Ottaline Gambolová a Evangelina Orpingtonová - jsou zde vyobrazeny v souvislosti se zřízeným Bradavického expressu (popřípadě tedy nástupiště 9 a 3/4).

Ještě pro úplné vyjasnění všech nejasností přikládám seřazený seznam osob (věcí):

Rowena z Havraspáru

Helga z Mrzimoru

Godrik Nebelvír

Salazar Zmijozel

Hradní architekt

Moudrý klobouk

Corvinus Gaunt

Ottaline Gambolová

Evangelina Orpingtonová

 

A teď už samotné orákulum

Omlouvám se za zhoršenou kvalitu, především ten skoro neviditelný plánek Bradavic mě štve (ještě když uvážím, kolik mě to stálo času). Pokusila jsem se to trochu zvýraznit v počítači, ale výsledek už jsem o mnoho lepší nevyrobila.

Lucy C.R.