Soutěže 1110
Výuka 949
Semináře 355
Nebelvír

Autor: Esmeralda Milagrosa
Práce odevzdána: 18. 2. 2017 13:04
Předmět: Dějiny čar a kouzel, 1. A
Termín: 1. termín

Zadání domácího úkolu

Na hodině jsme si dnes zmiňovali dvě vísky, které byly od doby zavedení Mezinárodního zákoníku utajení osídleny kouzelníky. Vesniček je ale rozhodně víc. Vyberte si jednu z následujících vesnic jako téma svého mimořádného úkolu: 

(i) Vydrník sv. Drába (Ottery St. Catchpole)
(ii) Horní Skalka (Upper Flagley)
(iii) Plechová Lhota (Tinworth)

A následně toto téma zpracujte jedním z nabízených způsobů:

1. Nakreslete mi mapu vesnice a stručně v ní vyznačte, kde se co nachází, kde jsou kouzelnická obydlí, kde mudlovská zóna a tak dále. 

2. Popište život kouzelníků vedle mudlů v dané vesnici - jak se maskují, jak vedle sebe zvládají žít, můžete zmínit i konkrétní události, významné kouzelnické obyvatele vesnice, cokoliv vás napadne. Zkrátka život kouzelníků v dané vesnici. Alespoň 3 palce. 

3. Zadání mimo tyto tři vesnice - jak si vy představujete ideální bydlení kouzelníka v utajení? Na samotě, ve vesnici, někde úplně jinde? Popište svoji vizi na 3 palce.

Vypracování

Hezký den slečno Suši,
no to zadání mi byl Salazar dlužen... Prosím, už nikdy nezadávejte žádný úkol s mapou... protože pak to dopadne tak, že se týden nevěnuji ničemu jinému, než mapě a doma by u nás neuklidil ani ten nejotrlejší domácí skřítek...

Nu, na mé vypracování se podívejte sama... 

Zdroj inspirace: Mapa a Doupě.

Fotografie jednotlivých částí (a Doupěte) přikládám v galerii. 

Doufám, že se Vám to bude líbit... mudla mi navrhl, ať si to někde vystavím, asi to udělám. A on to pak chce obřadně spálit, ale já ho nenechám! :-D

V centru mapy je pak i čtvrtý dům kouzelnické rodiny Fawcettových. Ale protože jsou tak moc v centru, museli mít mudlovsky vypadající dům a tedy ani není zhmotněn do 3D podoby. Ve 3D jsou také důležitá místa (hospoda, hostinec, radnice atp.), ostatní budovy (obyčejné domky mudlů) jsou pak jen ve 2D.

Doupě jsem se snažila co nejvíce připodobnit skutečnosti, proto má i mnohem větší měřítko, než ostatní budovy (ale z kartografie vím, že čím významnější budova/město, tím větší může na úkor ostatních být). Muselo to mít takové měřítko, aby to bylo vůbec postavitelné bez nutnosti pracovat pod mikroskopem :-) Proto také chybí některé menší kousky "domu", už nebylo reálné je tam zanést s ohledem na velikost a dosavadní stavbu. Snad tento malý nešvar omluvíte. 

Video mé vesničky Vydrník sv. Drába

Omlouvám se, že je to tak neprofesionálně nahráno - třepající se obraz, místy i rozmazané - ale lépe to vážně nešlo O:-)

Na konci videa jsem ještě zdokumentovala můj prst, na kterém je zranění při výrobě. :-D Protože jsem samozřejmě zapomněla tak nějak fotit v průběhu výroby, mám z ní jen jednu fotografii někdy v 80% hotové práce. Můžete tam vidět všechen ten nepořádek při tvoření a taky myslím v dáli i vznikající vesničku.

P.S.: snad není třeba vysvětlivek, co je tráva/pole/cesty atp. :-)

E. M.