Soutěže 1481
Výuka 1517
Semináře 499
Nebelvír

Autor: Nebelbrach Mechacha
Práce odevzdána: 14. 3. 2017 19:16
Předmět: Lemření, cesta k úspěchu, 1. A
Termín: 3. termín

Zadání domácího úkolu

Byla bych ráda, kdybyste mi sepsali (vyberte si pouze jedno zadání):

1)    1)  Doubledrabble (200 slov přesně) o tom, jak se Velká Lemra probudila.

2)    2)  Básničku (min. 20 veršů) o tom, jak se Velká Lemra dostala na oblohu.

Nebo:

3)    3)  Nakreslili obrázek Velké Lemry předtím, než ustrnula a skončila na obloze.

Vypracování

Spát, jenom spát, to představuje ideál.

Proč budit se, když krásný sen si může zdát,

v němž nedráždí ji žádný nepříjemný chvat.

Dech této dívky k Apollónu doléhal,

až překvapený Múzy k sobě povolal.

 

„Již dlouho slyším, co jak báseň do výšek

se éterických rozléhá. Vy, vznešené,

mi jistě řeknete, kdo může, z plemene

smrtelného, se vzpínat vzhůru v své pýše,

chtít mezi bohy, či snad vás být povýšen.“

 

Euterpé svému vůdci takto pravila:

„To Velké Lemra je, tak lid ji nazývá.

Věz, opustila světskou radost zaživa

ta dívka nad ostatní ženy spanilá.

Leč ve snech jistě na nebesa vstoupila.“

 

I Kalliopé své postřehy dodala:

„Taková cesta hrdinům se naskýtá,

ale až po činech, ne dříve, dobytá

jak já vím, má být životem ta pochvala,

vždyť často jsem již o tom bohům zpívala.“

 

Erató vpadla do jejího stýskání:

„Kdo ve snech nadoblačné výše poznává,

ten jen se nazvat básníkem smí. Létavá

mysl si zaslouží čest, proto ctěme ji,

daktyly, jamby, anapesty, trocheji.“

 

Apollón zamyslel se, potom řekl jen:

„Čest zaslouží si, o tom není pochyby,

nuž povznesme ji v hvězdné pohyby.

Však Kalliopé názor nebuď umlčen:

proto se jednou vzbudí, vrátí zpět na zem.“