Soutěže 1927
Výuka 2243
Semináře 759
Havraspár

Autor: Réza z Oříšků
Práce odevzdána: 2. 4. 2017 19:59
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 4. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň s těmito jevy: metafora, personifikace. Plus pomocí přirovnání vyjádříte tmu nebo slunce.

Vypracování

V paprscích slunečních

koupe se krajina

v rukách těch světelných

houpe se prach

 

Když slunce posvítí

ten kotouč ohnivý

spatřím nepatrné

dostanu strach

 

Kouká mi do očí

lepí se na mě

nezměříš částečky

na miskách vah

 

V prach prý se obrátíš

ten na tebe sedá

nespočet existencí

tě tak objímá