Soutěže 1108
Výuka 949
Semináře 355
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 9. 5. 2017 23:46
Předmět: Taroty, 2. A
Termín: 7. termín

Zadání domácího úkolu

  1. Vyberte si jednu z dnes probíraných karet a najděte její podobu v jiné tarotové sadě/sadách. A zkuste podobu karet porovnat. Najděte rozdíly, ale i společné věci.
  2. Porovnejte karty Svět a Kolo štěstí, co mají společné a v čem se liší.


Vypracování

Hezký den, madam,

pro porovnání v první části jsem si zvolila ty sady ze stránky kartářky Ligany (ale i odjinud), které se od Rider-Waite Tarotu výrazně lišily a v případě karty Svět nebyly jen variantou na spoře oděnou dívku uprostřed věnce a se symboly evangelistů v rozích.

S pozdravem
Heky

 

1. Karta Svět v různých tarotových sadách, nedokázala jsem si vybrat jen jednu... dokonce ani zúžit výběr na tři finalisty.

A – vlastní, výrazně jiné pojetí

A.1 The Arthurian Tarot – Tanec obrů

I když to na první pohled nevypadá, karta se tradiční symboliky drží docela věrně, a to nejen tanečnicí oděnou jen do lehkých závojů a symboly čtyř evangelistů, které jsou ve stylu runových kamenů vyobrazeny spolu se spirálami na dvou menhirech vedle dívky.

Proti tradičnímu vavřínovému věnci vítězství zde stojí slavný "Tanec obrů", jak je v Artušovských legendách nazýváno Stonehenge. Necháme-li stranou materiál (vavřín vs. kámen), symbolika se zcela shoduje, jak ve tvaru uceleného kruhu (byť v případě Stonehenge si celkové rozestavení kamenů musíme vybavit sami), tak ve významu vítězství – podle pověsti přenesl obrovské kameny do Anglie z Irska Merlin na přání Ambrosia Aureliana, který chtěl vytvořit památník svého vítězství nad nepřátelskými Sasy. Sám je prý pod jedním z kamenů pohřben.

A.2 The Bosch Tarot

Hieronymus Bosch je netradičním, nicméně proslulým představitelem nizozemské renesance, jehož výtvarné pojetí později ocenil např. surrealismus – směr zaměřující se na podvědomí a sny. Spojení s tarotovými kartami se z tohoto úhlu pohledu nabízí vlastně samo.

Pro kartu Svět zvolil výtvarník A. Atanasov zobrazení země jako koule (význam celistvosti stejně jako kruh vavřínového věnce), přičemž horní polokouli tvoří nebesa a spodní, z pohledu diváka uzavřenou, podsvětí. Máme tu tedy i význam hůlek v ruce Rider-Waitova Tarota, tedy spojení protikladů, nahoře i dole.

Na tmavém pozadí kolem ústředního motivu vystupují symboly evangelistů stejně jako u Rider-Waite Tarotu. 

A.3 The Llewelyn Tarot – Cadair Idris

Cadair Idris je hora ve Walesu, jejíž jmého je vykládáno jako "Idrisova židle" podle obra Idrise, nadaného básníka, astronoma a filosofa, který prý na této hoře jako na židli sedával a pozoroval hvězdy. Podle jiné etymologie souvisí název s velškým princem ze 7. století (Idris ap Gwyddno), který v těchto horách zvítězil nad Iry. Do třetice se na této hoře o Halloweenu zjevuje Gwyn ap Nudd, bůh spojovaný s podsvětím, se svými psy. Jejich vytí předpovídá každému, kdo je zaslechne, smrt.

Motiv kruhu zde zastupuje jezero uprostřed hor, na jehož hladině se odráží nebeská modř – srov. význam hůlek u tanečnice, co je nahoře, je i dole. Spojení protikladů odráží i třetí zmiňovaná pověst: je zde jak motiv vrcholu hory (= dosažení nejvyššího úspěchu, vrcholek světa), tak motiv podsvětí, smrti (= dosažení konce života). 

Dívku–tanečnici můžeme nalézt, když se pozorně podíváme, v pravém dolním rohu, nenápadně vystupuje ze zasněženého horského masivu.

Symboly čtyř evangelistů nebo cokoli, co bych s nimi mohla usouvztažnit, jsem nenašla.

Celkově karta přímo dýchá poklidnou harmonií, je snadné uvěřit, že když zde člověk usne, probudí se jako básník.

A.4 The Wildwood Tarot – Světový strom

Motiv Světového stromu si spojuji především se severskou mytologií – zde to byl Yggdrasil, který spojoval všech devět světů, ten lidský i ty ostatní, náležející bohům, obrům a skřítkům, včetně podsvětí.

Motiv kruhu zde můžeme vidět dvakrát, v koruně mohutného stromu a v bludišti před ním, které také připomíná strom, byť vysoce stylizovaný... i tady se tedy opakuje význam "co je nahoře, je i dole". Vzhledem k tomu, že bludiště ústí u kmene stromu, ba dokonce u dvířek, můžeme je chápat nikoli jako bloudění, ale naopak jako nalezení cesty ven, dosažení cíle – po dlouhé cestě jsme konečně "doma".

Čtyři evangelisty bychom sice hledali marně, v koruně stromu se ovšem střídá čtvero ročních období: světle zelinkavé jaro, zelené léto, oranžový podzim i holé větve zimy. Úplný výčet živlů, které evangelisté zastupují, zde tedy nahrazuje celistvost ročního koloběhu.

B. Dračí taroty

B.1 The Dragon Tarot

Ústředním motivem je drak (jak jinak), obtáčející svůj dlouhý ocas kolem takřka neviditelné Zeměkoule, z níž jako by drak zároveň vyrůstal, zvláště jeho hruď, přední tlapa a křídla.

Hlava poklidně dřímá nad Zeměkoulí, zatímco ocas směřuje k zemi, drak tedy spojuje "nahoře i dole".

Symboly čtyř evanglistů zde zastupují astrologická znamení, Lva a Býka nahoře, Štíra a Vodnáře dole, každé z nich náleží jinému živlu (Lev = oheň, Býk = země, Štír = voda, Vodnář = vzduch)... svým způsobem zde došlo jen k výměně orla za štíra, ostatní zachováno.  Hlavní planetou karty je Saturn (symboly v dolních rozích) – symbolizuje trpělivost a zkušenost, která je předpokladem osobního růstu. [zdroj]

B.2 The Dragons Tarot

Motiv nikde nekončícího kruhu posiluje Uroboros, ohromný had zakusující se do vlastního ocasu, který i v této sadě obtáčí Zeměkouli.

Ve čtyřech rozích stojí skřítkové, kteří  podpírají nahoře pás ledu a dole pás ohně. V severské mytologii existovali skřítkové světových stran – toto jsou pravděpodobně oni a úplnost živlů nahrazují kompletní "sadou" základních směrů na kompasu (i ten je koneckonců kruhový). Pás ledu a ohně obklopující Zemi pak můžeme chápat jako nalezení "zlaté" střední cesty, spíš vyvážení obou extrémů (skřítci se starají o bezpečnou vzdálenost od povrchu) než jejich spojení jako takové.

B.3 Tarot keltských draků

Postavu tanečnice doprovází muž, oba drží jednu hůlku – nemáme zde tedy jen spojení protikladů "nahoře i dole", ale také ženského a mužského principu.

Motiv kruhu vidíme jednak v zářivé kouli za dívčinou hlavou (obklopuje ji jako svatozář), tak ve víření draků kolem ústřední dvojice. Přestože draků je osm (tedy dvakrát čtyři), nedokážu jednotlivé čtveřice od sebe odlišit, dělení na velké a malé selhává, barvy (po dvou červených, oranžových, žlutých a zelených) neodpovídají tradičnímu rozlišení živlů, schází voda, snad posilují význam hůlek: čtyři velcí draci nahoře, zespodu k nim obloukem přichází/vzlétá druhá čtveřice.

...zatímco ostatní vyobrazení Světa vyjadřují větší nebo menší mírou klidné zastavení, harmonii, "pokoj v duši", který člověk pocítí, když najde své místo v životě či dokončí rozdělaný projekt, tato karta na mě působí poměrně chaoticky. Jako by zde všechno bylo ve stavu neustálé změny a teprve hledalo své místo a tvar.

B.4 Gotický tarot

Drak se objevuje ve věštecké kouli i pod ní, motiv "nahoře i dole".

Motiv dívky–tanečnice se rozděluje: jednak tu máme Věštkyni (= dívka), která však kouli objímá, místo aby sama byla uvnitř ní, jednak tu máme onoho draka – nejenže je uvnitř kruhu, tedy věštecké koule, ale navíc je zachycen v letu, v pohybu... jako by tančil.

Za dívkou vidíme čtyři krásně zdobená gotická okna, ovšem symboly evangelistů bychom ve vitráži hledali asi marně.

Dívčinu tvář osvětluje zář z koule, lze tedy říct, že dospěla ke svému cíli a vidí vše, na co se chtěla zeptat.

C. Postava v kruhu... tedy karty, které se vizuálně výchozímu ztvártnění podobají nejvíce, přestože zůstávají své. Všechny navíc obsahují motiv Zeměkoule.

C.1 The Tarot of Dreams

Místo dívky se v kruhu objevuje objevuje postava Žolíka, veselé karty, která může být kteroukoli jinou, kterou chce. Výplň kruhu tvoří Zeměkoule, takže obrys můžeme snadno vnímat jako okraj kompasu s vyznačenými čtyřmi světovými stranami (byť bez popisku). Místo symbolů čtyř evangelistů jsou v rozích čtyři živly ztvárněny mnohem přímočařeji, ohněm, nebem (= vzduch), listovím (= země) a vodní hladinou.

C.2 The Legacy of Divine Tarot

I zde dívku-tanečnici nahradil muž, gymnasta stojící na přesýpacích hodinách, které ukazují, že čas vypršel (resp. se naplnil). Také držení mladíkova těla (vzpřímený postoj, ruce vodorovně upažené) ukazuje, že právě svůj cvik ukončil.

Ze Zěměkoule vidíme menší výsek ve spodní polovině karty (samotné pozadí pak tvoří vesmír, jehož temnotu prosvětlují hvězdy a mlhoviny), zatímco kruh kolem postavy tvoří postavy zvěrokruhu.

C.3 Tarot magického měsíce

Motiv naší planety nechybí ani zde – pro změnu na ní stojí dívka-tanečnice. Na rozdíl od Rider-Waite Tarotu je oděná do dlouhých černých šatů, v rukou drží stříbřitý závoj, je k nám také natočena spíš bokem nebo dokonce zády, zatímco postava v Rider-Waite Tarotu, zahalená několika pruhy látky, stojí čelem. U nohou dívky můžeme zahlédnout lva, jelena, orla a v oceánu také delfína, snad jako připomínku toho, že na planetě nejsme sami. V rozích místo symbolů čtyř evangelistů najdeme tygra, motýla, oceánskou rybku a v pravého horním rohu hlava bílého ptáka se žlutým zobákem, kterou lze snadno zaměnit za oblaka.

Kruh kolem dívky nevytváří věnec ani žádný jiný konkrétní předmět, přesto zde jasně vnímáme ovál tvořený ztemnělými okraji.

C.4 Tarot skrytých světů (The Shadowscapes Tarot)

Dívka-tanečnice s krásnými šaty, rozevlátými stejně jako její vlasy, drží v rukou zářící kouli, snad věšteckou? Sama se nachází v zeleném hájku, který vytváří kruhový průzor k nebi, na němž vidíme planetu... těžko říct, zda oblačnou Zemi, Měsíc či žádnou konkrétní. Tyto tři výrazné kruhy (planeta, průzor na hvězdné nebe, zářivá kouzle v dívčiných rukou) pak doplňuje pás hvězd. Dívka má na rukou červené stužky jako dávná kněžka a na hlavě výraznou zlatou korunu připomínající rohy kozorožce.

Symbolika čtveřice jako úplnosti zde schází... celkově zde nacházíme tak málo spojitosti s Rider-Waite Tarotem, až by karta vlastně měla patřit do první série, ovšem na rozdíl od nich nevypráví vlastní snadno dohledatelný příběh.

C.5 Zlatý tarot

Dívka tanečnice se změnila v gymnastku s dvěma stuhami... nebo předvádí moderní balet. Za dívkou svítí zlatá Zeměkoule a celý výjev lemuje vavřínový věnec, jaký můžeme znát třeba z vyobrazení Julia Caesara (ať už skutečného, komiksového z Asterixe a Obelixe), sice nevytváří ucelený kruh, zato však jasně odkazuje na dosažení vrcholné moci.

Pod tanečnicí vidíme antický sloup, zařící nejen svým zlatem, ale také jako reflektor a nahoře k němu tvoří protiváhu hvězda – vlastně rozsvícený konec jedné ze dvou hůlek, které dívka drží v rukou, podobně jako její "předobraz" v Rider-Waite.

Naopak motiv čtveřice (kompletních čtyř prvků čehokoli) zde schází.

... Piktogramový tarot (tak trochu pro zasmání, odlehčení)

Svět zde přestavuje fialová přeposlední karta (na posledním místě stejně jako na prvním je Blázen). Ústředním motivem je gymnastka předvádějící "holubičku", přičemž stuha v ruce se jí proměnila v tradiční symbol lékařů: užovka obtočená kolem hole (podle některých naturalističtějších výkladů hlíst vyjmutý z pacienta).

K tradičnímu zobrazení lze přímo vztáhnout postavu dívky – tanečnice s hůlkami. Gymnastka je prakticky doslovné vyjádření.

Hlavní význam karty, "Dovršení", zde poté představují symboly míru a zdraví (uzdravení) – to se mi jako myšlenka toho, k čemu by náš život měl směřovat, moc líbí.

 

2. Srovnávní Kolo štěstí vs. Svět

2.1 vizuální stránka

2.2 význam