Soutěže 1481
Výuka 1517
Semináře 499
Mrzimor

Autor: Winterlynn Critchflow
Práce odevzdána: 27. 10. 2017 15:37
Předmět: Literární seminář - poezie, 3. A
Termín: 4. termín

Zadání domácího úkolu

Chtěla bych, abyste se teď na svět koukali svýma poetickýma očima a snažili se zaznamenat v obyčejných běžných denních úkonech něco, co jiní nevidí. Tedy v básni mi zveršovat třeba to, jak si vaříte kávu, mažete chleba, zaléváte květiny, věšíte prádlo... prostě nějakou běžnou činnost. Nechci pro tentokrát báseň jednoduchou, prosím žádnou říkanku, zkuste být... umělečtí. Podívejte se na to prostě jinak než zbytek světa.
Hodně štěstí.

Vypracování

Žehlení

Žíznivě vypije konvičku vody

Pupeční šňůrou se napojí k zdroji

Života, tepla a proudících jiskřiček

Dračice bez křídel, šupin či očíček

 

Voda jí v útrobách bublá, vře, syčí

Bacily dechem svým hrdinně ničí

Pohoří, záhyby - srovná vše lehce

Tobě však žárem svým ublížit nechce

 

Vezmi ji za ruku, vyražte spolu

Zdolati - srovnati vrásčitou horu

Košil a ručníku, ložního prádla

- jinak by tady jen chladla a chřadla