Soutěže 1108
Výuka 949
Semináře 355
Havraspár

Autor: Missa Monema Lottová
Práce odevzdána: 18. 9. 2017 21:54
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Vaším úkolem je stvořit vlastní báseň. Rozsah ponechám na vás, avšak minimálně dva řádky.

Vypracování

BASEN

 

Byla jednou maličká

A rozverná básnička

Skládala do krabičky

Entličky a pentličky.

Někdy také prala.

 

Byl také jednou pán

Antonín byl zván

Svazoval z krabičky

Entličky a pentličky

Na ně verše psal.

 

Byli oba pospolu

A pletli věnce z koukolu

Svorně na ně z krabičky

Entličky a pentličky

Navlékali.

 

 

Po způsobu E. A. Poa přidávám návod ke čtení:

Nehledejte v tom hlubšího smyslu, ne vše ho má.

Hledejte v tom akrostich, nepovedený.

Vždy poslední verš je v minulém čase. Mění se osoba, jmenný rod a počet slabik ve verši, sestupně.