Soutěže 1108
Výuka 949
Semináře 355
Havraspár

Autor: Missa Monema Lottová
Práce odevzdána: 11. 11. 2017 12:22
Předmět: Literární seminář - poezie, 1. A
Termín: 5. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň s využitím těchto jevů: Oxymóron, epiteton, metafora.

Vypracování

Oxymóron, metafora a epiteton jsou k zastižení zde. Bydlí v domečku postaveném z básniček. Hraje tam taková hudba:

 https://open.spotify.com/track/1gHYx3ytdnUgVAL1ogI1nS 

(Doufám, že máte Spotify, jinak to asi nepůjde otevřít.)


 

 

Střípek sluneční poezie
 
Maličký obr se na nebi skrývá,
nadýchané ovečky, beránky pase.
Dnům kyne a nocím kývá,
ten maličký obr ve večném čase.


*