Soutěže 1206
Výuka 1134
Semináře 404
Havraspár

Autor: Xante Liam Prätorius
Práce odevzdána: 8. 3. 2019 08:22
Seminář: Čas I.
Přednášející: Aki san Marino

Zadání semináře

Vyberte si jedno z nabízených témat:

1)      Ztvárněte ty nejzajímavější kouzelnické hodiny, které jste dosud viděli. Za pár čar na papíře dobré hodnocení nečekejte. Nezapomeňte na popis nejméně na 1,5 palce a u hodin i na jmenovku.

2)      Dejte si tu práci a sestavte venku - třeba na parapetu okna - sluneční hodiny nebo gnómon. Změřte přesně 3 hodiny, tedy udělejte 4 „zářezy“. Očekávám 4 fotografie z Vašeho snažení. Uvidím na nich Vaše jméno, „podložku“, na kterou budete postupně zaznamenávat čas. Tyč, kterou budete měřit a vedle položené hodinky, které ukáží, že jste opravdu měřili a zaznamenávali po hodině. A kratičké vysvětlení, kde jste měřili. Hodně zdaru!

Dejte si pozor, ať skutečně svítí sluníčko a na obrázku je vidět skutečně stín, který tyč vrhá…

3)      Napište mi, na kterou situaci z Vašeho života dané přísloví nejlépe sedí a co přesně vyjadřuje. Je to pravda? (text nejméně na 3 palce)

Čas raní, čas hojí. (ilyrské přísloví)

Vypracování

Dobrý den paní profesorko,

 

Děkuji za možnost zúčastnit se tak velice zajímavého semináře.

 

Vybrala jsem si hodiny, které mě od dětství fascinují na krbové římse.

Kde se vzaly tu se vzaly, jsou u nás po celé generace.

 

Neukazují klasický čas. Ukazují pomíjivost a rozpínavost vesmíru, v horní části se objevují různé části vesmíru, hvězdokupy, vzniky nových planet a červích děr, někdy jsou klidné a tiché, jakoby beze změny. Hodiny nám ukazují jak obrovský je vesmír a jak maličcí jsme v porovnání s ním.

Dolní část zobrazuje naději...

Když má člověk pocit, že je všechno temné a ze smutku se nedá vyhrabat. Celý prostor dole se promění v temnou šedou cestu, po chvíli se objeví prasklina ze které vybují maličký zelený výhonek, z něj nakonec vyroste květina. Pokaždé jiná a jinak barevná, ale princip je stejný a kvete tak dlouho, dokud je štěstí s rodinou. Ve chvíli, kdy se vrátí smutek, květina zmizí a znovu se zrodí. To proto, abychom nezapomněli, že vždy je naděje a že i v pustině může vyrašit malá květina.

 

 

Vypracovala


Xante Liam Prätorius